LPR ระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียน สั่งเปิดไม้กั้นรถ : เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีระบบไม้กั้นที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบรถเข้าออกพื้นที่ของคุณได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยไม่จำเป็นต้องคอยใช้คนนั่นกรอกข้อมูลเลขทะเบียนรถเข้าออกอีกต่อไป

ระบบสั่งเปิดไม้กั้นด้วยกล้องอ่านป้ายทะเบียน
นอกจากนั้นสามารถท่านยังสามารถกรอกข้อมูลทะเบียนรถสำหรับสมาชิกที่ใช้ในการเข้าออกเอาไว้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและสั่งให้ไม้กั้นรถเปิดเองได้แบบอัตโนมัติก็ได้เช่นเดียวกัน เรียกได้ว่าเป็นเพิ่มความรวดเร็วในการในการให้บริการได้ดีเยี่ยมเลยที่เดียว

สำหรับตัวระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียน ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นตรวจจับป้ายทะเบียนเพื่อคิดค่าบริการสำหรับใช้ในลานจอดรถก็ได้ หรือจะใช้สำหรับควบคุมรถที่ได้รับอนุญาตเข้าออก โดยไม่จำเป็นต้องแลกบัตรแต่อย่างไร

ถ้าหากท่านมีข้อส่งสัย ว่า ระบบกล้องของเรา สามารถทำอย่างอ่านได้หรือไม่ สามารถสอบถามข้อมูลด้านอื่นๆ เพิ่มเติมจากฝ่ายขายของเราได้เลย เรายินดีให้คำแนะนำ และออกแบบระบบไม้กั้นที่ใช้งานร่วมกับกล้องอ่านป้ายทะเบียนได้ อาทิ เช่น ระบบออกบัตร ระบบอ่านทะเบียนบึกข้อมูลอัตโนมัต ระบบอ่านป้ายทะเบียน คิดค่าบริการ ออกใบเสร็จ หรือออกบิลค่าบริการ หรือออกบัตรหรือบิลบุคคลฝ่ายนอกเข้ามาภายในหมู่บ้านเป็นต้น นั่นเอง

หลักการทำงานของ ระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียนเปิดไม้กั้น

สำหรับด่านล่างนี้เป็นระบบสั่งเปิดไม้กั้นอัตโนมัติด้วยกล้อง ไม่ได้มีระบบการคิดเงิน หรือระบบอื่นๆ เพิ่มเติมเข้ามาใช้งานรวมด้วย เป็นการสั่งเปิดไม้ด้วยทะเบียนรถที่ลงทะเบียนไว้เท่านั่น โดยสามารถแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ข้อเพื่อให้เข้าใจง่ายดังนี้

 1. ทำการลงทะเบียนหรือบันทึกข้อมูลรถยนต์ที่ต้องการให้เข้าออกได้โดยไม่จำเป็นต้องแลกบัตรไว้ในระบบก่อน
 2. เมื่อรถวิ่งเข้ารถที่ลงทะเบียนไว้วิ่งในถึงจุดเข้าออก กล้องจะทำการอ่านตัวหนังสือบนแผ่นป้าย
 3. ระบบประมวลผลข้อมูลที่ได้เปรียบเทียบกับฐานช้อมูล
 4. ถ้าหากข้อมูลถูกต้องตัวระบบจะสั่งเปิดเครื่องกีดขวางออกให้รถผ่านเข้าไปได้
LPR กล้องช่วยอ่านป้ายทะเบียน ระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียน อัตโนมัติ

คลิปตัวอย่างการทำงาน ของระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียนเปิดไม้กั้น

เริ่มด้วยรถวิ่งเข้ามาในระยะที่กล้องมองเห็นป้ายทะเบียน และต้องเป็นป้ายทะเบียนที่ได้มาตรฐานทั่วไป สีของตัวเองไม่จางจนเป็นสีขาว ตัวกล้องจะทำการอ่านและประมวลผลป้ายทะเบียนรถที่ผ่านเข้ามา

หลังจากอ่านป้ายทะเบียนรถที่วิ่งเข้ามาแล้ว จะส่งข้อมูลที่อ่านได้ไปเช็คที่กล่องควบคุมถ้าหากตัวเลขขอทะเบียนรถถูกต้อง และมีข้อมูลในฐานข้อมูลว่าสามารถผ่านได้ ก็สั่งให้ไม้กันยกขึ้นเพื่อให้รถวิ่งผ่าน

หลังจากนั่น ระบบก็จะค่อยๆยกไม้ที่กั้นไว้ขึ้น เพื่อให้รถวิ่งผ่านไปได้นั่นเอง โดยไม่จะไม่ลดลงมาในกรณีที่มีรถจอดขวางระหว่างตัวเครื่องอยู่ด้วยระบบเซ็นเซอร์ หรือในบางกรณี อาจจะมีการฝั่ง ลูบไว้ที่พื้นเพื่อป้องกันอีกชั้น 1ด้วย

โครงสร้างระบบการทำงานของ ระบบ LPR กล้องช่วยอ่านป้ายทะเบียน

 1. เริ่มจากการที่แขนกั้นรถอัตโนมัติปิดเพื่อกั้นรถ
 2. กล้องจะจับภาพป้ายทะเบียนเพื่อบันทึกลงในระบบคิดเงินลานจอดรถ
 3. ตัวกล้องช่วยอ่านป้ายทะเบียน จะทำการอ่านป้ายทะเบียนเพื่อกรอกลงในหน้าของโปรแกรมโดยตรง
 4. หากระบบอ่านป้ายทะเบียนผิดพลาด ผู้คุมระบบสามารถแก้ไขได้
 5. หากตั้งค่าให้มีการพิมพ์บาร์โค้ด จะช่วยลดปัญหาการกรอกป้ายทะเบียนในการคิดเงินขาออกได้มาก
หลักการทำงานกล้องช่วยอ่านป้ายทะเบียน

ทำไมจึงควรใช้ระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียน

ในปัจจุบันนี้ ความรวดเร็ว และแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะในส่วนของงานบริการต่างๆ ต้องอาศัยความเร็วเป็นหลัก หากสามารถเพิ่มความเร็วในระบบแม้เพียงน้อยนิด หลายๆระบบ จะช่วยลดเวลาในการบริการได้มากในแต่ละวัน  อย่างสิ่งที่ท่านทราบดีว่า การทำงานอย่างรวดเร็วด้วยมือคนนั้นมักจะมีความผิดพลาดสูง แต่ถ้าหากท่านได้อุปกรณ์เสริมที่ทำงานและควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์  จะช่วยให้เกิดความแม่นยำในการทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งเรื่องนี้หลายๆ คนคงปฏิเสธไม่ได้อย่างแน่นอน

สรุปเหตุผลที่ควรใช้ระบบควรควบคุมระบบไม้กั้น

ดั้งนั้นเราอยากจะขอนำเสนออุปกรณ์เสริมชนิดนี้ เพื่อช่วยท่านในการตรวจสอบความถูกต้อง ในการอ่านและบันทึกข้อมูลป้ายทะเบียนรถ โดยไม่จำเป็นต้องมานั่งจด นั่งกรอกข้อมูลแบบเดิมๆ และยังสามารถช่วยในการควบคุมการเข้าออกได้ด้วย

ต่อไปเรามาทำความเข้าใจ ถึงตัวกล้องที่ทำงานร่วมกับ AI  กันให้มากยิ่งขึ้น ว่าระบบนี้ทำงานอย่างไร
ระบบ LPR กล้องช่วยอ่านป้ายทะเบียน

ระบบกล้องช่วยอ่านป้ายทะเบียนนี้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานร่วมกับ ระบบบริหารลานจอดรถได้อย่างๆ เนื่องด้วยการทำงานที่ง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้บุคลากรในการประจำยังจุดเข้าออกสถานที่นั้นๆ ซึ่งสามารถใช้ในการตรวจจับตัวหนังสือบนแผ่นป้ายทะเบียบ และเทียบความถูกต้อง เพื่อป้องกันผู้ขับขี่ที่ไม่ได้มีการลงทะเบียนไว้เข้าพื้นที่

กล้องที่ใช้การทำงานของ AI เข้ามาทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยอ่านทะเบียนรถให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น  ลดความผิดพลาดในการตรวจสอบป้ายทะเบียน และสามารถบันทึกข้อมูลป้ายทะเบียน รวมไปถึงยังช่วยในการเพิ่มความสะดวกในระบบลานจอดรถมากขึ้นอีกด้วย

ความสามารถในการอ่านเลขทะเบียนของระบบ LPR กล้องช่วยอ่านป้ายทะเบียน

ระบบ LPR กล้องช่วยอ่านป้ายทะเบียน

อย่างที่บอกไปแล้วว่า ในปัจจุบันกล้องอ่านป้ายทะเบียนด้วยระบบ AI ทำให้การตรวจจับป้ายทะเบียนสามารถทำได้ง่าย และแม่นยำมากขึ้น สามารถจับป้ายและอ่านได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลข แต่ก็จะมีข้อจำกัดอยู่บางประการคือ การอ่านค่าป้ายทะเบียนได้แม่นยำถึง 98% ส่วนอีก 2% นั้น เป็นข้อจำกัดที่เกิดจาก ไม่สามารถตรวจจับป้ายทะเบียนที่ผิดกฏหมาย ได้ เช่น ป้ายทะเบียนที่การติดสติ๊กเกอร์ หรือ ป้ายทะเบียนที่มีการเขียนเพิ่มเติมตัวอักษร หรือ ตัวเลขเข้าไป เพื่อการแก้เคล็ดต่างๆ เป็นต้น ส่วนป้ายทะเบียนที่ถูกกฏหมาย ไม่มีการแต่งเติมใดๆ เราสามารถตรวจจับได้อย่างง่ายดายในไม่กี่วินาที

จุดเด่นของระบบกล้องช่วยอ่านป้ายทะเบียน DPARK

 • ใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน เนื่องจากระบบส่วนใหญ่เป็นอัตโนมัติ ไม่ต้องรับคำสั่ง
 • ลดปัญหาการเสียเวลาการกรอกป้ายทะเบียนในขาเข้า ช่วยเพิ่มความเร็วในการเข้าสถานที่
 • สามารถใช้ร่วมกับระบบอัตโนมัติอื่นๆ ได้ เช่น ระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติ , ระบบคิดเงินลานจอดรถ เป็นต้น
 • สามารถตรวจจับและอ่านค่าป้ายทะเบียน พร้อมสั่งการไม้กั้นให้เปิดขึ้นได้ใน 1 วินาที
 • สามารถตรวจจับ พร้อมอ่านป้ายทะเบียน เมื่อรถยนต์ขับเข้ามาได้ในระยะ 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 • สามารถบันทึกข้อมูลการเข้าออก พร้อมกับจับภาพของรถและทะเบียนรถได้ทันที
 • สามารถทำงานได้ทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน
 • มีระบบเสริม เพื่อยืนยันความถูกต้องของป้ายทะเบียนที่เข้าออก ได้จากรูปที่พิมพ์ในกระดาษ (option เสริม) ในกรณีที่ไม่มีการใช้พนักงานแก้ไขตัวเลขป้ายทะเบียน

สถานที่เหมาะกับการติดตั้ง LPR- ระบบกล้องช่วยอ่านป้ายทะเบียน อัตโนมัติ

 • อาคารจอดรถ ที่ใช้งานระบบลานจอดรถ
 • หมู่บ้านจัดสรร ใช้ในการอ่านป้ายทะเบียนเพื่อบันทึกร่วมกับระบบจัดการหมู่บ้าน (*ระบบเสริม)
 • โรงแรม ใช้ในระบบบริหารลานจอดรถ เพื่อบันทึกการเข้าออกในระบบ
 • ห้างสรรพสินค้า สามารถใช้งานระบบร่วมกับระบบคิดเงินในลานจอดรถ และยังใช้งาน E-stamp หรือระบบประทับตราเพื่อลดค่าจอดรถ หรือ ยกเลิกค่าจอดรถในรถที่มีการประทับตราอีกด้วย
 • รีสอร์ท
 • โรงพยาบาล ใช้ในการบันทึกรถที่เข้าออกกันการหายของรถ
 • อาคารสำนักงาน
 • อาคารที่พักอาศัย
 • คอนโดมิเนียม
 • อพาร์ตเม้นท์
 • โรงงาน
 • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ , สถานที่ราชการ ใช้เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าออก หรืออาจจะบันทึกเพื่อความปลอดภัยก็ได้