ปุ่มกดเรียกฉุกเฉิน หรือ เครื่องแจ้งเหตุฉุกเฉิน ( SOS CALL POINT ) By DPARK ของเรานี้ เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้เรียกขอความช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินฉับพลันขึ้น หรือเกิดเหตุที่ต้องการแจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายต่างๆ โดยทั่วไปแล้วสามารถติดตั้งใช้งานได้ในหลากหลายพื้นที่ เช่น อาคารลานจอดรถ , อาคารสำนักงาน , โรงพยาบาล หรือแม้กระทั่งริมชายหาด ก็สามารถติดตั้งใช้งานได้เช่นกัน

ปุ่มกดฉุกเฉิน เครื่องแจ้งเหตุฉุกเฉิน ( SOS CALL POINT )

ปุ่มกดเรียกฉุกเฉิน หรือ ปุ่มกดสัญญาณฉุกเฉิน หรือ เครื่องแจ้งเหตุฉุกเฉิน ( SOS CALL POINT )

ปุ่มกดสัญญาณฉุกเฉิน หรือ SOS Call Point ของ DPARK ของเรานี้ มีหลากหลายรูปแบบให้ลูกค้าเลือกใช้ อยู่ที่ความเหมาะสมของสถานที่ในการติดตั้ง ซึ่งตัวอุปกรณ์เครื่องแจ้งเหตุฉุกเฉินของเราสามารถกันน้ำได้ และสามารถพูดคุยห่างจากอุปกรณ์ได้ถึง 80-100 เซนติเมตร ปุ่มกดสัญญาณฉุกเฉิน DPARK มีดังต่อไปนี้

 • เครื่องแจ้งเหตุฉุกเฉิน แบบติดตั้งที่ผนัง

เครื่องเรียกฉุกเฉินรุ่นนี้ นิยมติดตั้งที่อาคารจอดรถ ทางบันไดหนีไฟ หรือ อาคารสำนักงานต่างๆ ก็สามารถติดตั้งใช้งานได้เช่นกัน ส่วนใหญ่แล้วจะติดตั้งไว้เป็นอุปกรณ์สริมในระบบบริหารลานจอดรถนั่นเอง

 • ปุ่มกดแจ้งเหตุฉุกเฉิน แบบตั้งพื้น

ตู้แจ้งเหตุฉุกเฉิน แบบตั้งพื้นนี้ ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้น สามารถติดตั้งใช้งานกันได้ในหลายๆ พื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น บริเวณการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ทางด่วน) เพื่อให้ผู้ที่อาจจะประสบเหตุอยู่บนทางด่วนนั้นได้เรียกเจ้าหน้าที่มาช่วงเหลือ หรือจะเป็น บริเวณสวนสาธารณะ ก็สามารถติดตั้งไว้ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นขอความช่วยเหลือได้เช่นกัน เป็นต้น

 • ตู้กดเรียกฉุกเฉิน แบบตั้งพื้นพร้อมแผงโซล่าเซลล์

ตู้แจ้งเหตุฉุกเฉิน แบบตั้งพื้นพร้อมโซล่าเซลล์นั้น เป็นการนำเครื่องกดเรียกฉุกเฉินแบบตั้งปกติมาประยุกต์ใช้กับแผงโซล่าเซลล์ เพื่อให้แผงโซลล่าเซลล์สามารถกักเก็บพลังงานไว้ใช้กับไฟกระพริบที่หัวเสาได้ในเวลากลางคืนนั่นเอง

วิดีโอทดสอบใช้งานปุ่มกดเรียกฉุกเฉิน เครื่องแจ้งเหตุฉุกเฉิน SOS Call Point

วิดีโอนี้เป็นการทดสอบระบบการใช้งานเครื่องเรียกฉุกเฉิน หรือ SOS Call Point ที่ทาง DPARK เราได้ไปติดตั้งใช้งาน จากในคลิปจะเห็นได้ว่าไม่จำเป็นต้องไปพูดใกล้ๆ อุปกรณ์ แต่สามารถพูดในระยะ 100 เซนติเมตร ปลายทางเองก็สามารถได้ยินที่เราพูด และสามารถโต้ตอบกลับมาได้อย่างชัดเจนเช่นกัน

รูปแบบการวางโครงสร้างสำหรับใช้งาน อุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉิน SOS Call Point

ในแต่ละพื้นที่จะมีการวางโครงสร้างสำหรับใช้งานที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่นั้นๆ แต่หลักๆ จะมีอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ร่วมกันอยู่ประมาณ 3 – 4 อย่าง ดังภาพผังโครงสร้างการใช้งานเครื่องแจ้งเหตุฉุกเฉิน SOS Call Point ตัวอย่างด้านขวามือนี้

โครงสร้างการทำงานของเครื่องแจ้งเหตุฉุกเฉิน SOS Call Point

จากภาพ จะเห็นได้ว่า มีอุปกรณ์หลักๆ ในการใช้งานระบบเครื่องกดเรียกฉุกเฉิน ดังต่อไปนี้

 • Call Point แล้วแต่รูปแบบที่ลูกค้าต้องการใช้งาน จะเป็นแบบติดผนัง หรือจะเป็นตั้งพื้น ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า
 • Network Switch สำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน
 • Operator Console หรือแผงควบคุม สำหรับติดตั้งในห้องปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องทำการรับเรื่องแจ้งเหตุ
 • Server สำหรับเป็นเครื่องหลักในระบบปฏิบัติการทั้งหมดของระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ทั้งนี้ยังมีตัวอย่างของรูปแบบผังการวางโครงสร้างในการติดตั้งระบบปุ่มกดเรียกฉุกเฉิกตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ผังติดตั้งที่สถานีรถไฟฟ้า หรือ จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน เป็นต้น

ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน ( SOS Call Point )

ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน ( SOS Call Point ) สถานที่รถไฟฟ้า

ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน ( SOS Call Point )

ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน ( SOS Call Point ) สถานที่รถไฟใต้ดิน

 

ตัวอย่าง อุปกรณ์ Operator Console ที่จะใช้ติดตั้งในระบบห้องปฏิบัติการ

Operator Console for Call Point System

Operator Console for Call Point System

Operator Console for Call Point System

Operator Console for Call Point System

อุปกรณ์เรียกฉุกเฉิน ตู้แจ้งเหตุฉุกเฉิน เครื่องกดเรียกฉุกเฉิน

สถานที่ที่สามารถติดตั้ง อุปกรณ์เรียกฉุกเฉิน ตู้แจ้งเหตุฉุกเฉิน เครื่องกดเรียกฉุกเฉิน ( SOS Call Point ) ได้มีดังนี้

 • สวนสาธารณะ
 • อาคารสำนักงาน
 • อาคารจอดรถ
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • แหล่งชุมชน
 • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ( ทางด่วน )
 • ห้างสรรพสินค้า
 • ภายในมหาวิทยาลัย
 • บริวณริมถนนจุดต่าง ๆ
 • ชายหาด ก็สามารถติดตั้งใช้งาน เพื่อเรียกเจ้าหน้าที่เวลาที่เกิดเหตุต่างๆ ได้
 • ฯลฯ

นอกจากนี้ในตัวลิฟท์ที่ใช้งานภายในอาคารสำนักงานนั้น ที่จริงแล้วก็จะมี Call Point System ติดตั้งไว้ใช้งานเช่นกัน เพื่อป้องกันเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ลิฟท์ค้าง การทำงานขัดข้อง คนภายในลิฟท์ก็จะสามารถกดเรียกขอความช่วยเหลือไปยังคนด้านนอกได้นั่นเอง