Author: admin

กล้องจับป้ายทะเบียนรถ

กล้องจับป้ายทะเบียนรถ เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับหน้างาน ระบบลานจอดรถ ในทุก ๆ แบบ ซึ่งในปัจจุบันในหลายที่เริ่มมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดกันมากขึ้น เพื่อป้องกันความปลอดภัยเป็นหลัก แต่ปัญหาใหญ่ในการบันทึกภาพ ด้วยกล้องวงจรปิด หรือ IP CAM ...

Read More

ป้ายไฟ LED สำหรับเรียก TAXI

แท็กซี่ ถือได้ว่าเป็นการเดินทางที่นิยมในปัจจุบัน โดยเฉพาะในแถบชานเมืองที่มีหมู่บ้านมากมาย แต่กลับไม่ค่อยมีรถสาธารณะ taxi จึงเป็นทางเลือกหลักสำหรับผู้ที่ไม่มีรถหรืออาจจะไม่สะดวกในการขับรถ...

Read More