Author: admin

LPR ระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์

LPR ระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียน สั่งเปิดไม้กั้นรถ : เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีระบบไม้กั้นที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบรถเข้าออกพื้นที่ของคุณได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยไม่จำเป็นต้องคอยใช้คนนั่นกรอกข้อมูลเลขทะเบียนรถเข้าออกอีกต่อไป...

Read More

ปุ่มกดเรียกฉุกเฉิน หรือ เครื่องแจ้งเหตุฉุกเฉิน ( SOS CALL POINT )

ปุ่มกดเรียกฉุกเฉิน หรือ เครื่องแจ้งเหตุฉุกเฉิน ( SOS CALL POINT ) By DPARK ของเรานี้ เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้เรียกขอความช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินฉับพลันขึ้น หรือเกิดเหตุที่ต้องการแจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายต่างๆ...

Read More

ตู้ออกบัตรอัตโนมัติ ตู้เครื่องคิดเงิน ตู้คืนบัตร

ตู้ออกบัตรอัตโนมัติ หรือตู้ kiosk เพื่อใช้ในการแจกบัตร ของทาง Dpark  สามารถกำหนดเงื่อนไขการทำงานได้หลากหลายตามความต้องการที่แตกต่างกันแต่ละหน้างาน และความต้องการของท่าน...

Read More

กล้องจับป้ายทะเบียนรถ

กล้องจับป้ายทะเบียนรถ เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับหน้างาน ระบบลานจอดรถ ในทุก ๆ แบบ ซึ่งในปัจจุบันในหลายที่เริ่มมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดกันมากขึ้น เพื่อป้องกันความปลอดภัยเป็นหลัก แต่ปัญหาใหญ่ในการบันทึกภาพ ด้วยกล้องวงจรปิด หรือ IP CAM ...

Read More

ป้ายไฟ LED สำหรับเรียก TAXI

แท็กซี่ ถือได้ว่าเป็นการเดินทางที่นิยมในปัจจุบัน โดยเฉพาะในแถบชานเมืองที่มีหมู่บ้านมากมาย แต่กลับไม่ค่อยมีรถสาธารณะ taxi จึงเป็นทางเลือกหลักสำหรับผู้ที่ไม่มีรถหรืออาจจะไม่สะดวกในการขับรถ...

Read More