ระบบไม้กั้นรถยนต์คิดเงิน แบบอัตโนมัติ (PARKING AUTO PAYMENT SYSTEM) เป็นระบบที่จะช่วยให้คุณสามารถจัดการระบบลานจอดรถได้ง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ด้วยการลดจำนวนเจ้าหน้าที่ในการรับชำระเงินที่น้อยลงกว่า ลดการรอคิวเพื่อชำระเงินที่หน้าตู้บูมไม่กั้น ซึ่งบางครั้งผู้มาใช้บริการการจะเตรียมเงินไม่เพียงพอต่อการชำระเงิน และเกิดความยุ่งยากอื่นๆ อีกมากมายตามมา

ระบบนี้จึงเป็นระบบที่จะช่วยให้คุณ “ลดพนักงานแคชเชียร์ ในการรับชำระเงินได้เป็นจำนวน เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าในการชำระเงิน สามารถระบายรถเข้าออกพื้นที่ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เพิ่มความประทับใจให้กับผู้ที่มาใช้บริการ

ระบบไม้กั้นรถยนต์คิดเงิน ระบบค่าที่จอดรถ

ระบบไม้กั้นรถยนต์คิดเงิน ค่าที่จอดรถ DPARK ทำงานอย่างไร ?

ระบบคิดเงินในลานจอดรถ หรือคิดเงินค่าที่จอด สำหรับ แบรนด์ DPARK เป็นอีกหนึ่งฟังก์ที่จะช่วยในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนการใช้แรงงานคน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกได้ดียิ่งขึ้นด้วยการใช้ระบบการชำระเงินผ่านตู้ชำระเงินแบบอัตโนมัติ รองรับการชำระเงินเป็นแบบตู้คิดเงิน หรือตู้แลกเหรียญที่เราเห็นได้ทั่วไป  โดยไม่จำเป็นต้องขับรถมารอคิวยาว เพื่อชำระเงิน หรือการชำระเงินในส่วนที่เป็นช่องทางเข้าออกเพียงอย่างเดียว แต่ขั้นตอนการทำงานยังคงเหมือนเดิม คือการขับรถเข้ามารับบัตรจอดรถ จากตู้ออกบัตรแล้วไม้กั้นสั่งเปิด พร้อมบันทึกภาพทะเบียนรถที่ได้บัตรนั้นๆ ไป หลักจากนั้นก่อนที่จะนำรถออกจากลานจอดรถให้นำบัตรไปแสกนเพื่อชำระเงิน ที่ตู้ชำระเงินอัตโนมัติ  หลังจากนั้น ในขาออกลูกค้าก็สอดบัตรเข้าไปที่ตู้ คืนบัตร ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินเร็วจนเกินไป หรือยังไม่ชำระเงิน จะมีระบบแจ้งเตือนให้ชำระเงิน และไม้กั้นจะไม่เปิดออก ซึ่งลูกค้าสามารถกดปุ่ม SOS เพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้ แต่ถ้าหากชำระเงิน ถูกต้องตามเวลาที่กำหนด ระบบจะรับบัตร และสั่งเปิดไม้กั้นอัตโนมัติ เพื่อให้เข้าใชง่ายยิ่งขึ้น ทางเรา ขอนำเสนอเป็น แล้วคลิปวิดีโอในหัวข้อด้านล่าง

ขั้นตอนการทำงานของระบบไม้แขนกั้นรถยนต์คิดเงินค่าที่จอดรถ

ขั้นตอนหลักๆในการทำงานของระบบคิดเงินค่าที่จอดรถอัตโนมัติ พร้อมระบบไม้กั้น มีด้วยกันทั้งหมด 4ขึ้นตอนหลักๆ ดังต่อไปนี้

 1. กดรับบัตรที่จอดรถ ตัวตู้จะจ่ายบัตรออกมา
 2. ตัวกล้องจะบันทึกภาพป้ายทะเบียนรถ พร้อมสั่งเปิดไม้กั้น
 3. นำบัตรที่ได้ไปสแกนเพื่อชำระเงินโดยต้องสแกนก่อนนำรถออกกี่นาทีขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้าเงินหรือระบบที่ลูกค้าต้องการ
 4. ขับรถมายังจุดคือบัตร หรือขาออก เพื่อเสียบบัตรคืนในตู้คืนบัตร ถ้าหากการชำระเงินถูกต้องตู้จะรับบัตรคืน และสั่งเปิดไม้กั้น แต่ถ้าหาก มีข้อผิดพลาดในการชำระเงินระบบจะแจ้งเตือนให้ทำการชำระเงิน ลูกค้าสามารถกดปุ่มขอความช่วยเหลือได้
ตู้ออกบัตรระบบไม้กั้นคิดเงิน

กดปุ่มรับบัตรที่ตู้ออกบัตร

กล้องบันทึกภาพข้อมูลทะเบียนรถ

ชำระเงินที่ตู้ชำระเงินแบบอัตโนมัติ

นำบัตรมาคืนในตู้คืนบัตรทางขาออก

อุปกรณ์เริ่มต้นสำหรับ ระบบไม้กั้นคิดค่าที่จอดรถ

สำหรับอุปกรณ์ด้านล่าง เป็นเพียงอุปกรณ์เริ่มต้น เพื่อใช้งานระบบได้อย่างลงตัวเท่านั้น ลูกค้า สามารถเพิ่มเติมอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ได้ไม่ว่างเป็น ระบบหัวอ่านบัตรของสมาชิก ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์สำหรับสมาชิกเป็นต้นเพื่อช่วยอำนวนความสะดวกให้กับผู้ที่มาใช้งานบริการนั่นเอง โดยระบบเริ่มต้นมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

 1. บูมไม้กั้นสำหรับกั้นทางเข้าออกจำนวน 2 บูม  แบ่งเป็นทางเข้า 1 บูม และทางออก 1 บูม
 2. กล้องบันทึกภาพทะเบียนรถสำหรับเข้าออก จำนวน 2 กล้อง สำหรับทางเข้า 1 กล้องและทางออก 1 กล้อง
 3. อุปกรณ์ป้องกันไม้ตีรถ แบบ Loop ฝังพื้น ซึ่งเป็นอุกกรณ์ที่ดีที่สุดในระบบป้องกั้นไม้ตีรถ เมื่อเทียบกับอุปกรณ์อื่นๆ
 4. ตู้ออกบัตร หรือจ่ายบัตร เข้าลานจอดรถ
 5. ตู้คิดเงิน และชำระเงินอัตโนมัติ
 6. ตู้คืนบัตร สำหรับสั่งเปิดไม้กั้นขาออก
 7. E-Stamp ระบบจัดทำส่วนลด และระบบสามาชิกต่างๆ

 

ความสามารถของระบบคิดเงินลานจอดรถแบบอัตโนมัติ

 • มีความสามารถในการบันทึกภาพรถยนต์ และผู้มาติดต่อได้
 • สามารถเพิ่มระบบสมาชิกสำหรับคิดค่าที่จอดรถเข้าไป
 • มีความสามารถในการทำส่วนลดด้วยระบบ E-STAM
 • รองรับระบบหัวอ่านบัตรแบบต่างได้
 • สามารถนับจำนวนรถเข้าออกได้ว่ามีจำนวนเท่าไร่
 • ระบบจัดการบริหารหลังบ้านและสำรองข้อมูล
 • สามารถจัดการค่าบริการรถที่จอดค้างคืนได้
 • สามารถแจ้งจำนวนรถที่จอดค่างคืนได้
 • สามารถกำหนดวันหยุดอายุของบัตรสมาชิก
 • รองรับการทำงานแบบกะแคชเชียร์
 • รองรับระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียนได้
 • สามารถแสดงข้อมูลรายงานย้อนหลังเป็นแบบ Excel ได้
 • สามารถถแสดงข้อมูลรายงานย้อนหลังเป็นแบบ pdf ได้
 • รองรับอุปกรณ์ป้องกั้นไม้ตีรถได้หลากหลาย