ระบบแลกบัตร ผู้มาติดต่อ ของแบรนด์ Dpark  ( Dpark VISITOR MANAGEMENT SYSTEM ) เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของความปลอดภัยทั้งในส่วนขององค์ของท่านเอง และผู้มาติดต่อก็ไม่จำเป็นต้องทิ้งบัตรประชาชน ไว้กับรปภ. พนักงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ ที่คอยให้บริการในการติดต่อกับหน่วยงานอีกต่อไป แน่นอนว่า ” การแลกบัตรโดยใช้การเก็บบัตรประชาไว้กับผู้อื่น ไม่ใช่เรื่องที่ปลอดภัยในปัจจุบัน”  เพราะในปัจจุบันมีการทำธุรกรรมในรูปแบบออนไลน์กันมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาครัฐ หรือ เอกชนก็ตาม ซึ่งทำให้ผู้ที่มาติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของท่านเกิดความกังวลใจ ในเรื่องของการแลกบัตร เพื่อเข้าใช้บริการ หรือติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของท่าน  

เมื่อข้อมูลบนบัตรประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขหลังบัตร มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น การเก็บบัตรของผู้อื่นไว้อาจจะเป็นความเสี่ยงของผู้ที่รับฝากบัตรด้วย เพราะบางคน อาจจะมีการติดต่อประสานงานหลากหลายองค์กร หรือหน่วยงาน หากมีการแอบอ้างนำข้อมูลไปใช้ ผู้ที่เคยรับฝากบัตรจะตกเป็นผู้สงสัยทันที 

ระบบแลกบัตร ผู้มาติดต่อ VISITOR MANAGEMENT SYSTEM
ระบบแลกบัตร ผู้มาติดต่อ-SW-VMS03-VMS-HANDHELD-เครื่องบันทึกผู้มาติดต่อ

ทำไมต้องใช้ ระบบแลกบัตร เข้าออก Dpark  VMS

เป็นระบบที่สามารถบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่อ แทนการแลกบัตรเข้าและออก แบบเดิมๆ ที่ใช้การจดบันทึกลงในสมุด หรือกระดาษนั่นเอง   ทำให้การดูข้อมูลย้อนหลังเป็นไปได้ยาก นอกจากนั้นแล้วการตรวจสอบข้อมูลย้อนหนังก็เป็นไปได้ยากและใช้เวลาในนานเช่นเดียวกัน  และสิ่งที่มากไปกว่านั้น ทำให้ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่ายังมีบุคคลภายในยังไม่ออกจากตัวอาคาร อีกหรือไม่อีกด้วย   ทำให้เพิ่มความปลอดภัยในกับทั้งผู้มาติดต่อ และเจ้าของพื้นภายในคราวเดียวกัน

 

นอกจากระบบเริ่มต้นแล้ว ทางเราสามารถปรับเปลี่ยนระบบให้เข้ากับหน่วยงานหรือองค์กรณ์ของท่านได้อีกด้วย เพราะแน่นอนว่า ความต้องการของแต่ละพื้นที่หรือแต่ละหน่วยงาน มีกความแตกต่าง ในการใช้งานกันออกไป ท่านสามารถแจ้งความต้องการของท่านเข้ามา เพื่อให้เราปรับปรุงระบบให้เข้ากับหน่วยงานของท่านได้   อาทิเช่น

  • การปรับระบบให้สั่งเปิดไม้กั้นทางเข้าออกหมู่บ้าน
  • การปรับระบบให้สามารถบัตรทึกข้อมูลได้ทั้งในส่วนของพนักงาน และบุคคลภายนอก
  • การใช้งานร่วมกับบัตร สั่งเปิดประตูคีย์การ์ด ให้เปิดได้เฉพาะจุดหรือเฉพาะประตูที่ผู้มาติดต่อสามารถเข้าได้เท่านั้นเป็นต้น
ระบบแลกบัตร สั่งเปิดไม้กั้นรถเข้าออกหมู่บ้าน

จุดเด่นของ SW-VMS03:VMS HandHeld ระบบแลกบัตร หรือเครื่องบันทึกผู้มาติดต่อ แบบพกพา

ในส่วนของระบบที่เป็นจุดสำคัญสำหรับรุ่นนี้มาพร้อมจุดเด่นหลักด้วยกันทั้งหมด 4 ข้อใหญ่ ซึ่งเป็นคุณสมบัติเริ่มต้นที่ช่วยตอบโจทย์การประยุกต์ใช้งานแทนระบบการแลกบัตรเข้าออกพื้นที่แบบเดิมนั่นเอง

  • เป็นระบบที่มาพร้อมการฟังก์การถ่ายรูปบัตร หรือ บุคคล ที่มาติดต่อภายในพื้นที่ของท่าน ทำให้สามารถระบุตัวตนได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่า สามารถตรวจข้อมูลได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น ในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดคิด รวมไปถึงการแอบอ้างตัวบุคคลเพื่อใช้สิทธิ์ในการผ่านเข้าออกพื้นที่อีกด้วย
  • หลักจากมีการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถ print ใบผ่าน ให้กับผู้มาติดต่อได้ทันที โดยระบบนี้ สามารถนำไปปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบของการสแกน QR Code หรือระบบการสแตมป์บัตรว่ามาติดต่อใช้บริการในพื้นที่นั้นจริงๆ ไม่ได้แอบอ้างมาขอใช้พื้นที่แต่อย่างไร  
  • และที่สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้ตัวระบบจะมีการบันทึกข้อมูลของผู้ที่มาติดต่อเอาไว้ เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลบุคคลเข้าออก เพื่อใช้การตรวสอบย้อนหลังได้นั่นเอง 
  • และสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งส่วนนั่นก็คือ การสรุปสถิติการเข้าออก พื้นที่เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ อย่างเช่นพื้นทีใดหรือหน่วยงานใด ภายในอาคารของท่าน มีผู้มาติดต่อมากหน่อยเท่าไร เพื่อไปปรับปรุงหน่วยงานของท่านให้สามารถให้บริการอย่างมีประสิทธิ
ระบบแลกบัตร ผู้มาติดต่อ-SW-VMS03-VMS-HANDHELD
VMS-HandHeld-เครื่องบันทึกผู้มาติดต่อ
SW-VMS03:VMS HANDHELD
ระบบแลกบัตร บัตรทึกข้อมูล ผู้มาติดต่อ