ระบบ แขนกั้นรถอัตโนมัติ แบบ Short Range @ Sirarom The Bliss

บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัดของเรา มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่บริษัท สิรารมย์ 8 จำกัด (สำนักงานใหญ่) ได้ให้ความไว้วางใจ ติดตั้งระบบ แขนกั้นรถอัตโนมัติ แบบ Short Range เพื่อใช้รักษาความปลอดภัย และตรวจสอบบุคคลเข้า-ออก ภายในหมู่บ้าน Sirarom The Bliss จังหวัดปราจีนบุรี มีการติดตั้งระบบด้วยกัน 2 จุด คือทางเข้า และทางออกของหมู่บ้าน ซึ่งไม่ได้เข้าออกทางเดียว จะมีลักษณะเป็นรูปตัวยู (U) โดยแบรนด์ของ Dpark ซึ่งทางบริษัท สิรารมย์ 8 จำกัด ได้เลือกใช้ระบบ แขนกั้นรถอัตโนมัติ แบบ Short Range หรือแบบ หัวอ่านระยะใกล้ หรือ ในการควบคุมการเข้า-ออกของบุคคลทั้งภายใน และภายนอก

ระบบ แขนกั้นอัตโนมัติ แบบ Short Range

IMG_2971
ระบบ แขนกั้นอัตโนมัติ เป็นระบบที่มีรูปแบบหัวอ่าน เพื่อใช้อ่านบัตรในระยะใกล้ ซึ่งนับเป็นระบบยอดนิยมอีกแบบหนึ่งในขณะนี้ โดย หัวอ่านระยะใกล้ หรือ Short Range ของทางบริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น รองรับระยะการอ่านบัตรได้มากกว่า 30 เซนติเมตร ซึ่งทางบริษัท สิรารมย์ 8 จำกัด ได้เลือกแขนกั้นรถอัตโนมัติประเภทนี้ เพราะตอบความสนองความสะดวกให้กับทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานระบบเอง หรือแม้แต่การว่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย อีกทั้งเพื่อความปลอดภัยที่หนาแน่นยิ่งขึ้น เพราะการทาบบัตรหรือการอ่านบัตร จะต้องทำการเปิด หรือลดกระจกลง ทำให้สามารถตรวจสอบบุคคลเข้า-ออกได้อีกด้วย

กลไกลการทำงานของระบบ แขนกั้นรถอัตโนมัติ (Short Range)

แขนกั้นรถอัติโนมัติ @ Sirarom

หลักการทำงานของระบบ แขนกั้นรถอัตโนมัติ  (Short Range)

ระบบแขนกั้นรถอัตโนมัติ แบบ Short Range นี้ใช้งานร่วมกับบัตร RFID โดยหลักการทำงานของระบบมีหลักการคือ ถ้าเป็นบุคคลภายในต้องการเข้า-ออกหมู่บ้าน จะต้องทำการลด หรือเปิดกระจก เพื่อนำบัตร RFID ออกมาให้เครื่องหัวอ่านระยะใกล้ หรือ Short Range อ่านโดยการทาบบัตรบริเวณเครื่อง หรือถือไว้ใกล้ๆ ในระยะที่เครื่องอ่านบัตรจะสามารถอ่านได้ แต่ถ้าเป็นบุคคลภายนอก จะต้องทำการแลก จากนั้นพนกงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) จะทำการเปิดแขนกั้นรถอัตโนมัติเพื่อให้สามารถเข้าหมู่บ้านได้ โดยการกดปุ่มเปิด-ปิด แขนกั้นอัตโนมัติที่มีมาให้กับระบบ เพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยที่หนาแน่นยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถต่อพ่วงกับระบบต่างๆได้ เช่น ระบบงานบริหารจัดการหมู่บ้าน หรือต่อกับ ระบบเข้าเยี่ยมชม ได้อีกด้วย

คุณสมบัติพิเศษ หรือจุดเด่น :

  • ระบบแขนกั้นอัตโนมัติ หัวอ่านระยะใกล้ มาพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน
  • ระยะในการอ่าน หรือทาบบัตรได้มากกว่า 30 เซนติเมตร (*ขึ้นอยู่กับบัตรและหน้างานจริง)
  • สามารถคุมสิทธิ์ในการเข้า-ออกของบุคคลภายใน และภายนอกได้
  • สามารถตรวจสอบบุคคลเข้า-ออก ภายในหมู่บ้านได้จากการลด หรือเปิดกระจกเพื่อนทาบบัตร หรือให้เครื่องอ่านบัตรสามารถอ่านได้
  • มีการติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์กันการตกของแขนกั้นรถอัตโนมัติ
  • มีระบบปุ่มเปิด-ปิดแขนกั้นระบบอัตโนมัติ สำหรับบุคคลภายนอก
  • บริการติดตั้งด้วยวิศวกร และช่างเทคนิคที่มีความชำนาญ

ภาพการติดตั้งระบบ แขนกั้นรถอัตโนมัติ (Short Range)

ทางเข้าหมู่บ้าน Sirarom The Bliss 

แขนกั้นรถอัตโนมัติ IMG_2983IMG_2977IMG_2978IMG_2975IMG_2980IMG_2982 IMG_2984 IMG_2985 IMG_2986 IMG_2991 IMG_2990 IMG_2989 IMG_2988 IMG_2987 IMG_2992 IMG_2993 IMG_2994 IMG_2995 IMG_2996 IMG_2997

ทางออกหมู่บ้าน Sirarom The Bliss

IMG_2971IMG_2970 IMG_2972IMG_2963IMG_2960IMG_2961IMG_2962IMG_2969 IMG_2967 IMG_2966 IMG_2964 IMG_2965

สำหรับลูกค้าที่สนใจ ระบบ แขนกั้นรถอัตโนมัติ Short Range หรือระบบแขนกั้นรถอัตโนมัติแบบอื่นๆ สามารถเข้าดูข้อมูล และรายละเอียดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

http://แขนกั้นรถอัตโนมัติ.com/
TEL:02-1054034 (Auto)