โนโววิลล์ จ.ปทุมธานี กับระบบแขนกั้นรถอัตโนมัติ แบบ Long range

ทางนิติบุคคลหมู่บ้านโนโว วิลล์ จ.ปทุมธานี ได้มีความไว้วางใจระบบแขนกั้นรถอัตโนมัติ แบบ Long Range แบรนด์ Dpark ภายใต้ บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด ให้นำระบบแขนกั้นรถอัตโนมัติ เข้าไปติดตั้งบริเวณประตูหน้าทางเข้า-ทางออกของหมู่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในหมู่บ้านที่อาศัยอยู่และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคคล โดยระบบแขนกั้นรถอัตโนมัติ แบบ Long Range เป็นระบบหัวอ่านบัตรระยะไกล ทำให้สมาชิกภายในหมู่บ้านสามารถขับรถผ่านตัวแขนกั้นรถอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องจอดเพียงชลอเท่านั้นก็สามารถผ่านไปได้

ข้อแตกต่างของการใช้ระบบ แขนกั้นรถอัตโนมัติ แบบ Long Range กับแขนกั้นรถธรรมดา

แขนกั้นรถอัตโนมัติ แขนกั้นรถธรรมดา
1.ทำงานได้แม้ไม่มีคนควบคม 1.ต้องมีคนควบคุม
2.สามารถเข้าออกหมู่บ้านได้โดยไม่ต้องจอดรถ 2.ขึ้นอยู่กับความพร้อมขอรปภ.
3.สามารถแยกและตรวจสอบบุคลลภายนอกและภายในได้อย่างชัดเจน 3.แยกบุคคลภายนอกและภายในได้ยากกว่า
4.ตรวจสอบเวลาเข้าออกได้ง่าย 4.ตรวจสอบเวลาเข้าออกยากและใช้เวลามาก
5.ลดปัญหาการติดขัดในการเข้าออกหมู่บ้าน 5.มีปัญหาการติดขัดในการช่วงเวลาเร่งรีบ

ภาพการติดตั้งระบบแขนกั้นรถอัตโนมัติ

1 โนโววิลล์ ปทุมธานี_605 โนโววิลล์ ปทุมธานี_1012 โนโววิลล์ ปทุมธานี_1081 โนโววิลล์ ปทุมธานี_1271 โนโววิลล์ ปทุมธานี_1281 โนโววิลล์ ปทุมธานี_1446 โนโววิลล์ ปทุมธานี_2302 โนโววิลล์ ปทุมธานี_2444 โนโววิลล์ ปทุมธานี_2752 โนโววิลล์ ปทุมธานี_3731 โนโววิลล์ ปทุมธานี_4031 โนโววิลล์ ปทุมธานี_5690 โนโววิลล์ ปทุมธานี_5792 โนโววิลล์ ปทุมธานี_8971