ระบบแขนกั้นรถอัตโนมัติ หมู่บ้านเศรษฐสิริ ประชาชื่น เรสซิเด้นซ์5

กับอีกหนึ่งหมู่บ้านที่ไว้วางใจระบบแขนกั้นรถอัตโนมัติ แบบ Long range @หมู่บ้านเศรษฐสิริ ประชาชื่น เรสซิเด้นซ์5 ระบบแขนกั้นรถอัตโนมัติ แบบ Long range เป็นระบบหัวอ่านบัตร RFID ระยะไกล ที่ไกลสามารถอ่านได้ไกลสุดถึง5เมตร (สามารถอ่านได้ใกล้หรือไกลกว่านี้ขึ้นอยู่กับสภาพโดยรอบ) ทำให้ได้รับนิยมในนิติบุคคลหมู่บ้านเพราะสามารถอำนวยความสะดวกแก่บุคคลที่อาศัยภายในหมู่บ้านได้มากและยังเป็นระบบที่ช่วยตรวจสอบบุคคลที่เข้าออกภายในหมู่บ้านได้ดีอีกด้วย โดยระบบบัตรRFID บัตรRFID เป็นบัตรสากลที่ได้ความนิยมจากทุกๆสาขาปัจจุบันบัตรRFID เองก็ได้ถูกนำมาใช้ในหลากหลายสาขาการทำงาน

หลักการทำงานของระบบแขนกั้นรถอัตโนมัติ

ระบบแขนกั้นรถอัตโนมัติ ของหมู่บ้านเศรษฐสิริ เป็นการติดตั้งบริเวณทางเข้าออกหมู่บ้าน เพื่อตรวจสอบบุคคลที่เข้าออกภายในหมู่บ้าน ด้วยระบบหัวอ่านRFIDระยะไกล( Long Range ) เพื่อตรวจสอบบุคคลเข้าออก และยังมีระบบปุ่มเปิดปิดแขนกั้นระบบอัตโนมัติ สำหรับบุคคลภายนอกที่ต้องการเข้าภายใน บัตรRFID สามารถแสดงให้เห็นเวลาเข้าออกจำนวนครั้งในการเข้าออกและระบุบ้านเลขที่ที่เข้าออกได้อีกด้วย

ภาพหลังการทำงานของระบบ แขนกั้นรถอัตโนมัติ แบบ Long range สำหรับหมู่บ้าน
ลภาวัน19

สำหรับลูกค้าที่สนใจระบบ แขนกั้นรถอัตโนมัติ Long range หรือระบบแขนกั้นรถอัตโนมัติ อื่นๆ

http://แขนกั้นรถอัตโนมัติ.com/
TEL:02-1054034 (Auto)

ภาพตัวอย่างหลังการติดตั้งหมู่บ้าน เศรษฐสิริ ประชาชื่น เรสซิเด้นซ์5

prachachuen11

prachachuen10

prachachuen9

prachachuen8

prachachuen7

prachachuen6

prachachuen5

prachachuen4

prachachuen3

prachachuen2

prachachuen1