แขนกั้นรถอัตโนมัติบริเวณปตท.สระบุรี

แขนกั้นรถปตท.สระบุรี

สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน หรือปตท.สระบุรี เป็นโครงสร้างของศูนย์วิจัย และพัฒนา ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท. ในการปรับปรุงโครงสร้าง และเปลี่ยนชื่อศูนย์วิจัยและพัฒนา ปตท. ทั้งนี้เพราะศูนย์วิจัย ปตท.ได้ขยายขอบเขตความรับผิดชอบจากการวิจัยไปถึงการติดตามและคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้ ปตท. มีขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ราคาประหยัด ทำให้สามารถแข่งขันในตลาด

ระบบแขนกั้นอัตโนมัติแบบ Basic @ปตท. จ.สระบุรี

       โดยทาง  ปตท. จ.สระบุรี ได้เลือกติดตั้งระบบแขนกั้นรถอัตโนมัติ แบบ BASIC ทั้งหมด 2 จุด ด้วยความมั่นใจในทางบริษัท ดอลลี่  โซลูชั่น จำกัด ให้มีการติดตั้ง แขนกั้นอัตโนมัติแบบ BASIC  บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก ปตท. จ.สระบุรี   เพื่อเป็นการควบคุมการเปิด-ปิด ทางโดยมีการติดตั้งแขนกั้นรถอัตโนมัติทั้งหมด 2 เครื่อง  และมีแขนไม้กั้นทั้งหมด 2 ไม้กั้น ความยาว 4-6 เมตร  ซึ่งแขนกั้นอัตโนมัตินี้เป็นระบบ Remote เปิด-ปิด (20 เมตร)  และระบบ Switch เปิด-ปิดตรงจุดป้อมยามทั้งหมด 4 ปุ่ม

จุดเด่นแขนกั้นอัตโนมัติแบบ BASIC

แขนกั้นอัตโนมัติแบบ BASIC มีตัวรูปลักษณ์มีความเรียบง่าย ใช้งานได้ง่าย เหมาะกับหน้างานที่ไม่มีการใช้บริการถี่ หรือใช้เฉพาะบางช่วงเวลา ซึ่งส่วนใหญ่แขนกั้นรถอัตโนมัติ มักจะถูกติดตั้งกลางแจ้งทั้งหมู่บ้าน อาคาร ที่พักอาศัย ศูนย์ราชการต่างๆ จะเห็นได้ว่า แขนกั้นรถอัตโนมัติ สามารถใช้งานได้กลางแจ้งได้ ทั้งทนแดด ทนฝน ใช้งานได้ต่อเนื่องอย่างยาวนาน การเปิด-ปิดตอบสนองได้ทันที

ชุดแขนกั้นรถอัตโนมัติแบบ BASIC ประกอบด้วย

  • ไมั้กั้นรถ หรือ แขนกั้นรถ
  • สวิตซ์ หรือ ปุ่ม เปิด-ปิด แขนกั้นรถ โดยสามารถติดตั้งได้ตามความสะดวกของผู้ใช้
  • รีโมท สำหรับควบคุมไม้กั้นรถ
  • กล้องอ่านแผ่นป้ายทะเบียน
  • Software ระบบอ่านแผ่นป้ายทะเบียน

ผลงานการติดตั้งระบบแขนกั้นรถอัตโนมัติแบบ Basic @ปตท. จ.สระบุรี

แขนกั้นรถป.ต.ท. สระบุรี

แขนกั้นรถป.ต.ท สระบุรี

แขนกั้นรถป.ต.ท สระบุรี

แขนกั้นรถป.ต.ท สระบุรี

แขนกั้นป.ต.ท. สระบุรี

สำหรับท่านที่สนใจระบบแขนกั้นรถ.ไม้กั้นรถอัตโนมัติ สามารถติดต่อเราได้ที่

 TEL:02-1054034 (Auto)