ระบบคิดเงินสำหรับลานจอดรถ และระบบบริหารลานจอดรถ @Makro samsen

ระบบบริหารลานจอดรถ และระบบคิดเงินในลานจอด แบรนด์ DPark ของเรา ได้มีการใช้แขนกั้นรถ หรือ ไม้กั้นรถอัตโนมัติ รุ่น CPG 81 ที่ได้ชื่อในเรื่องความทนทานในการใช้งาน มอเตอร์ที่มีคุณภาพในการใช้งานสูง  โดยทดสอบการใช้งานหนักกว่า 3 วันต่อเนื่องโดยไม่พักเครื่องในสภาวะการใช้งานจริง มอเตอร์ภายในแขนกั้นรถของเรายังรองรับการเปิดปิดมากกว่า 3,000,000 ครั้ง (ในหน้างานแบบปกติ) นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมกล้องถ่ายป้ายทะเบียบและกล้องบันทึกหน้าผู้ขับรถเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย...
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ >>>ระบบคิดเงินสำหรับลานจอดรถ และระบบบริหารลานจอดรถ @Makro samsen

ระบบคิดเงิน แบบครบวงจร บริเวณที่จอดรถ @ The Season

The Seasons Mall (เดอะซีซั่นส์ มอลล์) ศูนย์การค้ารูปแบบใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครฯ ที่มีการออกแบบที่ทันสมัย เหมาะกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนกรุงนปัจจุบัน มีการพัฒนาโครงการโดยบริษัท ฟอร์จูน วัน จำกัด ซึ่งเป็นตอบสนองทุกความต้องการในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนกรุงในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น เพราะมีความต้องที่จะเลือกซื้อสินค้า หรือบริการต่างๆ ที่มีคุณภาพและราคาประหยัด...
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ >>>ระบบคิดเงิน แบบครบวงจร บริเวณที่จอดรถ @ The Season

ระบบ แขนกั้นรถอัตโนมัติ แบบครบวงจร @ ทันตะ จุฬา

ทันตะ จุฬา เป็นสถานให้บริการด้านทันตแพทย์ โดยนิสิตทันตแพทย์ ทันตแพทย์เฉพาะสหสาขาต่างๆ หรือทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งตั้งอยู่ที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ความไว้วางใจให้ทางบริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัดของเรา ได้ทำการติดตั้งระบบ แขนกั้นรถอัตโนมัติ แบบครบวงจร ซึ่งเป็นแขนกั้นรถอัตโนมัติ แบบ Long Range (หัวอ่านระยะไกล) ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัย...
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ >>>ระบบ แขนกั้นรถอัตโนมัติ แบบครบวงจร @ ทันตะ จุฬา

ระบบ แขนกั้นรถอัตโนมัติ แบบ Short Range @ Sirarom The Bliss

บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัดของเรา มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่บริษัท สิรารมย์ 8 จำกัด (สำนักงานใหญ่) ได้ให้ความไว้วางใจ ติดตั้งระบบ แขนกั้นรถอัตโนมัติ แบบ Short Range เพื่อใช้รักษาความปลอดภัย และตรวจสอบบุคคลเข้า-ออก ภายในหมู่บ้าน Sirarom The Bliss จังหวัดปราจีนบุรี มีการติดตั้งระบบด้วยกัน 2 จุด คือทางเข้า และทางออกของหมู่บ้าน ซึ่งไม่ได้เข้าออกทางเดียว จะมีลักษณะเป็นรูปตัวยู...
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ >>>ระบบ แขนกั้นรถอัตโนมัติ แบบ Short Range @ Sirarom The Bliss

ตลาดใหม่ชลบุรี กับการประยุกต์ใช้ระบบแขนกั้นรถ/ไม้กั้นรถอัตโนมัติ

ตลาดใหม่ชลบุรี กับการประยุกต์ ใช้ระบบแขนกั้นรถ/ไม้กั้นรถอัตโนมัติ แบบ Basic และระบบกล้องบันทึกแผ่นป้ายทะเบียน กล้องบันทึกหน้าคนขับรถ ต้องขอขอบคุณความไว้วางใจจากตลาดใหม่ชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นศูนย์ค้าส่ง ของสด ของแห้ง ผักผลไม้รายใหญ่ของภาคตะวันออก ให้ทางเรา บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด  นำระบบแขนกั้นรถ/ไม้กั้นรถอัตโนมัติ และระบบ กล้องถ่ายแผ่นป้ายทะเบียน...
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ >>>ตลาดใหม่ชลบุรี กับการประยุกต์ใช้ระบบแขนกั้นรถ/ไม้กั้นรถอัตโนมัติ

ชัยพฤกษ์ เทพารักษ์ ติดตั้งระบบหัวอ่านระยะไกล

ชัยพฤกษ์ เทพารักษ์ เป็นหนึ่งหมู่บ้านที่อยู่ในเครือของ “บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)” ซึ่งประกอบธุรกิจประเภท ค้าอสังหาริมทรัพย์ โดยขายบ้านจัดสรรพร้อมที่เป็นส่วนใหญ่โครงการที่ทำจะเป็นโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและโครงการตามจังหวัดใหญ่ๆได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี หัวหิน และภูเก็ต (ที่มา : http://www.lh.co.th/corporate/company_profile.html)  โดยนอกจากหมู่บ้านชัยพฤกษ์แล้ว...
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ >>>ชัยพฤกษ์ เทพารักษ์ ติดตั้งระบบหัวอ่านระยะไกล

คณะวิศวะ ม.บูรพา ชลบุรี ติดตั้งหัวอ่านระยะไกล ( Long Range ) หรือ EASY PASS

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามข้อมูลของเว็บไซต์ทางมหาวิทยาลัย http://www.eng.buu.ac.th  ได้บันทึกข้อมูลว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ. ศ. 2533 และในปี พ.ศ. 2534 สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นฐานการพัฒนาทางกายภาพของพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก โดยมีภาระกิจหลักคือการผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์ เป็นศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย...
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ >>>คณะวิศวะ ม.บูรพา ชลบุรี ติดตั้งหัวอ่านระยะไกล ( Long Range ) หรือ EASY PASS

การติดตั้ง แขนกั้นรถอัตโนมัติ ด่านชั่งน้ำหนักบ่อทราย จ.พังงา

ด่านชั่งน้ำหนักบ่อทราย จ.พังงา เป็นด่านชั่งน้ำหนัก ที่เลือกใช้ระบบเสริมของทางดอลลี่ โซลูชั่น อย่างระบบอ่านป้ายทะเบียน ร่วมกับแขนกั้นรถอัตโนมัติ โดยได้ติดตั้งไม้กั้นรถ CPG 81 ถึง 2 จุด เนื่องจากเป็นด่านชั่งน้ำหนัก รถบรรทุกจึงต้องเลือกใช้ แขนกั้นรถอัตโนมัติ แบบ BASIC เพื่อให้สามารถควบคุมการเปิด ปิด ไม้กั้นรถ ได้จากตัวศูนย์ชั่งน้ำหนักเพราะการที่จะเปิดไม้กั้นได้...
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ >>>การติดตั้ง แขนกั้นรถอัตโนมัติ ด่านชั่งน้ำหนักบ่อทราย จ.พังงา

ติดตั้งระบบแขนกั้นรถ ไม้กั้นรถอัตโนมัติ แบบ Basic กรมราชทัณฑ์ จังหวัด นนทบุรี

กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี  ภารกิจหลักที่สำคัญประการแรกของกรมราชทัณฑ์คือการควบคุมผู้ต้องขังไม่ให้หลบหนี กรมราชทัณฑ์ไม่อาจปฏิเสธการรับตัวผู้ต้องขังไว้ในความควบคุมได้แม้เรือนจำจะมีอัตรากำลังหรือสถานที่ควบคุมไม่เพียงพอก็ตาม ประกอบกับการควบคุมหรือการปล่อยตัวผู้ต้องขังจะต้องทำในทันทีที่ได้รับหมายศาลหรือคำสั่งตามกฎหมาย จะผ่อนผันไปดำเนินการในวันอื่นไม่ได้...
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ >>>ติดตั้งระบบแขนกั้นรถ ไม้กั้นรถอัตโนมัติ แบบ Basic กรมราชทัณฑ์ จังหวัด นนทบุรี

ติดตั้ง Software ระบบคิดเงิน Blocs77 คอนโดหรูใจกลางเมืองย่านสุขุมวิทอ่อนนุช

blocs77 คอนโดสุดหรูใจกลางเมืองใกล้รถไฟฟ้าBTSสาขาอ่อนนุชเพียง700เมตร ติดสถานที่สำคัญมากมายเช่น ห้างBigC สวนภายใน ติดคลองทำให้สามารถเห็นวิวที่สวยงามได้รอบทิศทาง By แสนสิริ โดยต้องขอบพระคุณทางสำนักงานนิติบุคคลผู้ดูแลคอนโดBlocs77 ที่ได้มีความสนใจระบบSoftware สำหรับลานจอดรถ แบรนด์ Dpark ของทางบริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด โดยระบบSoftware ที่เลือกคือSoftwareระบบคิดเงินลานจอดรถ เพื่อใช้เก็บค่าบริการบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้ลานจอดรถภายในคอนโด...
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ >>>ติดตั้ง Software ระบบคิดเงิน Blocs77 คอนโดหรูใจกลางเมืองย่านสุขุมวิทอ่อนนุช