ติดตั้งระบบแขนกั้นรถ ไม้กั้นรถอัตโนมัติ แบบ Basic กรมราชทัณฑ์ จังหวัด นนทบุรี

กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี  ภารกิจหลักที่สำคัญประการแรกของกรมราชทัณฑ์คือการควบคุมผู้ต้องขังไม่ให้หลบหนี กรมราชทัณฑ์ไม่อาจปฏิเสธการรับตัวผู้ต้องขังไว้ในความควบคุมได้แม้เรือนจำจะมีอัตรากำลังหรือสถานที่ควบคุมไม่เพียงพอก็ตาม ประกอบกับการควบคุมหรือการปล่อยตัวผู้ต้องขังจะต้องทำในทันทีที่ได้รับหมายศาลหรือคำสั่งตามกฎหมาย จะผ่อนผันไปดำเนินการในวันอื่นไม่ได้ ข้าราชการเรือนจำฯจึงต้องปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้นโดยพลันแม้ว่าจะเลยเวลาราชการหรือขาดแคลนอัตรากำลังก็ตาม ทำให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบันต้องรับภาระหนักและเกิดความกดดันสูง และต้องขอบคุณความไว้วางใจจากกรมราชทัณฑ์ ที่ไว้วางใจระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติของ DPARK ภายใต้บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด เพื่อการจัดสรรบริการให้กับประชาชนผู้ใช้บริการของทางกรมราชทัณฑ์ โดยได้ทำการติดตั้งบริเวณประตูหน้าทางเข้าเพื่อเพิ่มความทันสมัยและเป็นมาตรฐานในการบริการและการรักษาความปลอดภัย

ระบบแขนกั้นรถอัตโนมัติ แบบ Basic @ กรมราชทัณฑ์ จังหวัด นนทบุรี

ระบบแขนกั้นรถอัตโนมัติ แบบ Basic เป็นระบบ พื้นฐานสำหรับระบบแขนกั้นรถ/ไม้กั้นรถอัตโนมัติ โดยเป็นระบบ เปิด-ปิดอัตโนมัติ เพียงกดปุ่มสำหรับสั่งเปิดเท่านั้น ระบบแขนกั้นรถ/ไม้กั้นรถอัตโนมัติ ประกอบด้วย แขนกั้นรถ/ไม้กั้นรถอัตโนมัติ ตู้มอเตอร์สำหรับยกไม้กั้นรถอัตโนมัติ เซ็นเซอร์ป้องกันไม้ตกใส่ สวิตเปิดสั่งเปิดแบบกด ชุดAccess Point และ ชุดควบคุมภายใน เพื่อทำให้ระบบแขนกั้นรถอัตโนมัติ แบบ basic ทำงานจำเป็นต้องมีคนคอย ควบคุมเพื่อสั่งเปิด จะทำให้ระบบเสถียรมากที่สุด

ภาพหน้างานการติดตั้งระบบแขนกั้นรถ/ไม้กั้นรถอัตโนมัติ แบรนด์ Dpark

กรมราชทัณฑ์

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA กรมราชทัณฑ์

สำหรับท่านที่สนใจระบบแขนกั้นรถ/ไม้กั้นรถอัตโนมัติ สามารถติดต่อเราได้ที เว็บไซค์

http://แขนกั้นรถอัตโนมัติ.com/
TEL:02-1054034 (Auto)