ระบบหัวอ่านระยะไกล @ นิรันดร์สิริ 3

ระบบหัวอ่านระยะไกลของหมู่บ้าน นิรันดร์สิริ 3

ทางเข้าออกหมู่บ้าน เป็นพื้นที่ ที่นิยมติดแขนกั้นรถอัตโนมัติ โดยเพื่อใช้งานในเรื่องของความปลอดภัย ป้องกันผู้ไม่พึงประสงค์เข้าออกหมู่บ้าน ทั้งลูกค้าภายใน และบุคคลภายนอกที่เข้าเยี่ยมชมหมู่บ้าน

หัวอ่านระยะไกล เป็นหัวอ่านที่ใกล้เคียงกับระบบอีซี่พาส ของทางด่วน โดยเป็นการอ่านบัตรระยะไกล ด้วยหัวอ่านระยะไกลที่รองรับระยะได้ไกลถึง 20 เมตร ทำให้การเปิดปิดเพื่อให้ทางผู้อาศัยในหมู่บ้านสามารถเข้าออกได้โดยไม่ต้องชะลอรถ

 

นิรันดร์สิริ 3

ไม้กั้นรถในส่วนของเครื่องกั้นรถของเราความยาวไม้ ยาวได้ถึง 6 เมตร ติดแถบสะท้อนกันอุบัติเหตุรถชนไม้  มีการติดตั้งกล้องถ่ายป้ายทะเบียนเพื่อถ่ายป้ายทะเบียน และ หน้าผู้ขับขี่รถ เพื่อเข้าออกหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับหมู่บ้านมากยิ่งขึ้น
ระบบ DPARK ทางเข้าออกหมู่บ้าน นิรันดร์สิริ 3

ในส่วนเครื่องแขนกั้นรถ ได้มีการหล่อฐานปูนเพื่อติดตั้งเครื่องให้เกิดความทนทานในการใช้งาน และยังมีใช้เซ็นเซอร์กันไม้ตกใส่รถ เพื่อให้ท่านลูกค้ามั่นใจได้ความปลอดภัย ที่ได้มาตราฐานของทาง เครื่อง CPG 81

และในส่วนของไม้ที่มีความยาวมากกว่า 4 เมตรขึ้นไป ทางเรามีขารับไม้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยเป็นอุปกรณ์ให้ในชุดแขนกั้นรถที่ไม้มีความยาวพิเศษไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม …

IMG_2443

ในการใช้งาน แขนกั้นรถอัตโนมัติ DPARK จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่อยู่ในจุดกลางแจ้ง โดนน้ำ โดนแดด โดนฝน แต่ก็ไม่มีปัญหาในการใช้งานเนื่องจากมีการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับมอเตอร์ได้ และยังมาพร้อมกับระบบป้องกันไฟดับ ที่จะสามารถเปิดไม้กั้นฉุกเฉินได้ และเมื่อไฟมาสามารถใช้งานต่อได้ทันที

ข้อดีของการใช้ระบบหัวอ่านระยะไกล กับทางเข้าหมู่บ้าน

  1. เนื่องจากเป็นระบบหัวอ่านระยะไกล ดังนั้นจะเปิดได้ในระยะห่างพอสมควรก่อนที่รถจะมาถึงไม้กั้น ทำให้ผู้รับบริการไม่ต้องจอดรถ แต่เป็นเพียงการชะลอความเร็วเพื่อให้ไม้เปิดทันเท่านั้น
  2. การใช้กล้องจับป้ายทะเบียนร่วมกับกล้องจับหน้าคนขับรถ จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการตรวจสอบการเข้าออก กันการโจรกรรมทรัพย์สิน หรือรถ เช่นกรณีรถ taxi มอเตอร์ไซค์วิน อื่นๆที่เป็นบุคคลภายนอกหมู่บ้าน
  3. หัวอ่านระยะไกล XEKA ไม่จำเป็นต้องเปิดกระจกรถ เนื่องจากสามารถอ่านทะลุฟิล์ม หรือตัวรถได้ *** ยกเว้นในบางกรณี ***

ความเหมาะสมของหัวอ่านระยะไกล กับแขนกั้นรถแบบไม้กั้นรถยาว 4 – 6 เมตร

หัวอ่านระยะไกล เหมาะกับไม้กั้นรถยาว 4 – 6 เมตรอย่างไร

หัวอ่านระยะไกล จะอ่านระยะของบัตรได้ตั้งแต่ 1 – 20 เมตร ดังนั้นเมื่ออ่านบัตรได้ จะสั่งให้แขนกั้นรถอัตโนมัติเปิดออก แต่สำหรับไม้ยาวความเร็วในการเปิดปิดไม้จะมากกว่าไม้ปกติ เนื่องจากความหนักของไม้และความปลอดภัย หากเร็วเกินไปอาจจะเกิดอุบัติเหตุไม้ตก หัก เกิดความเสียหายต่อ อุปกรณ์และรถของผู้ใช้งานได้ ดังนั้นหากใช้การเปิดระยะไกล กว่าที่รถจะเข้าระยะทางเข้าหมู่บ้าน ไม้กั้นรถก็เปิดพร้อมที่จะให้บริการแล้ว (เวลาในการเปิด 6 วินาที)

IMG_2439

หากผู้เข้าเยี่ยม หรือบุคคลภายนอกต้องการเข้าภายในหมู่บ้านต้องทำอย่างไร

หากต้องการเข้าออกหมู่บ้าน แต่ไม่มีบัตรผ่านสามารถเข้าออกได้หรือไม่ ยุ่งยากหรือไม่ …

หากต้องการเข้าออกหมู่บ้านโดยที่ไม่มีบัตรสามารถใช้การแลกบัตรกับทาง ผู้รักษาความปลอดภัย และ ทางผู้รักษาความปลอดภัยจะเปิดไม้กั้นด้วยปุ่มหรือ รีโมท เพื่อให้ไม้กั้นเปิดออก และในจังหวะเดียวกันระบบจะเปิดไม้ พร้อมถ่ายป้ายทะเบียน และผู้ขับรถเพื่อบันทึกลงในระบบ

IMG_2435

ระบบ DPARK ไม่รองรับการบริหารจัดการบัตร เพื่อนิติบุคคล หากต้องการบริหารหมู่บ้านด้วย จัดการบัตร ยกเลิกสมาชิกทำได้หรือไม่

ระบบเดิมของ DPARK ไม่สามารถจัดการบริหารได้เนื่องจากเป็นโปรแกรมพื้นฐาน และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อระบบแขนกั้นรถ เพื่อติดตั้งกับหมู่บ้าน ทางเราได้มีการพัฒนาระบบ DPARK หมู่บ้าน (ระบบจัดการบริการหมู่บ้าน) เพื่อให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น โดยระบบใหม่ที่พัฒนามีความสามารถดังนี้