ระบบรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกสำหรับหมู่บ้าน @หมู่บ้านลภาวัน19

เป็นรูปแบบเพื่อรักษาความปลอดภัยและความอำนวยความสะดวก โดยระบบแขนกั้นรถอัตโนมัติ แบบ Long Range สามารถอ่านบัตรRFID ได้ระยะไกล 2 ถึง 5 เมตร โดยทางหมู่บ้านลภาวัน 19 ได้เลือกระบบ Dpark แบบ Long Range เพื่อให้สะดวกต่อการเข้าหมู่บ้านได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องหยุดรถเพียงชะลอรถก็สามารถเข้าหมู่บ้านได้

จุดเด่นของระบบแขนกั้นรถ

  • เปิดปิดได้โดยไม่ต้องหยุดรถเพียงยกบัตรแล้วชะลอก็สามารถผ่านเข้าไปได้
  • ลดปริมาณการใช้คนดูแลป้อมรักษาความปลอดภัย
  • ใช้ร่วมกับบัตรสมาชิกหมู่บ้านได้
  • สามารถควบคุมได้ทั้งแบบ auto และ manaul

หลักการทำงานของระบบแขนกั้นรถอัตโนมัติ Long Range

ลภาวัน19


[QR size=”150×150″ link=”yes”][/QR]