ระบบบริหารลานจอดรถ ระบบคิดเงิน โปรแกรมลานจอด @ Central General Hospital

อีกหนึ่งของเรื่องราว แห่งความภาคภูมิใจ ที่ลูกค้า  Central General Hospital (โรงพยาบาล เซ็นทรัลเยเนอรัล)  ไว้วางใจให้ทางทีมงาน logo-dpark ของบริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด ให้ติดตั้ง ระบบแขนกั้นรถยนต์ อัตโนมัติ  + ระบบคิดเงิน Dpark  เพื่อให้บริการ บุคคลากร สมาชิก ลูกค้าโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับตู้ออกบัตรอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการออกบัตรให้กับผู้เข้าใช้ลานจอดรถอีกด้วย

หลักการทำงานของระบบระบบแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ @ Central General Hospital

 เมื่อกดรับบัตรที่ทางเข้าลานจอดรถ >> เครื่องจะจ่ายบัตรให้ผู้ใช้ลานจอดรถ >>แขนกั้นรถอัตโนมัติจะเปิด พร้อมกับกล้องจับป้ายทะเบียนจะถ่ายภาพป้ายทะเบียน >> เมื่อนำรถเข้าจอด >> จ่ายเงินค่าจอดรถที่เคาเตอร์ใน รพ.  >>   นำบัตรไปให้ รปภ ทาบที่ทางออก *

*ระบบกำหนดไว้ให้ ออกภายใน 30 นาที หลังจ่ายเงิน  ถ้าหลังจากนั้น ต้องนำไปชำระเงินใหม่

จุดเด่นของระบบแขนกั้นรถ

  • ลดการใช้พนักงานเพื่อแจกบัตร ประจำป้อม เพื่อลดการใช้งานทรัพยากรบุคคล
  • เป็นระบบอัตโนมัติ ที่ใช้งานง่าย โดยใช้งานได้ทั้ง บุคคลทั่วไป และ บุคคลที่เป็นสมาชิก
  • การออกบัตรเป็นไปอัตโนมัติ ลดปัญหาการแอบเข้าลานจอดในช่วงที่ไม่มีผู้ออกบัตร
  • เพิ่มความปลอดภัยเมื่อรับบัตรจากเครื่องจะมีการบันทึกเวลาในการเข้าออกของรถ รวมถึงมีการบันทึกป้ายทะเบียนด้วยกล้องจับป้ายทะเบียน

 

Central General Hospital
แผนผังการเชื่อมต่อ ระบบแขนกั้นรถยนต์

 อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบการทำงานของระบบคิดเงินในลานจอดรถมีดังนี้

1. ชุดแขนกั้นอัตโนมัติ แบบ อ่านระยะใกล้

ระบบแขนกั้นรถ
ระบบแขนกั้นรถ

2.ตู้ออกบัตรอัตโนมัติ  + ป้ายแสดงผลข้อความ

ตู้จ่ายบัตร
ตู้ออกบัตร พร้อมหัวทาบบัตร ของสมาชิก

3.กล้องตรวจถ่ายผู้ขับ และถ่ายภาพทะเบียน รถยนต์

กล้องถ่ายป้าย แขนกั้นรถ
กล้องถ่ายป้าย

4.Server สำหรับเก็บข้อมูลกลาง

5.โปรแกรมคิดเงินลานจอดรถ

6.บัตร RFID แบบ Proximity พร้อมพิมพ์รูปลงบนบัตร

บัตรจอดรถ บัตรระบบคิดเงิน
บัตรจอดรถ(ด้านหน้า) บัตรจอดรถ(ด้านหลัง)