ระบบ แขนกั้นรถอัตโนมัติ แบบครบวงจร @ ทันตะ จุฬา

ทันตะ จุฬา เป็นสถานให้บริการด้านทันตแพทย์ โดยนิสิตทันตแพทย์ ทันตแพทย์เฉพาะสหสาขาต่างๆ หรือทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งตั้งอยู่ที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ความไว้วางใจให้ทางบริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัดของเรา ได้ทำการติดตั้งระบบ แขนกั้นรถอัตโนมัติ แบบครบวงจร ซึ่งเป็นแขนกั้นรถอัตโนมัติ แบบ Long Range (หัวอ่านระยะไกล) ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัย และตรวจสอบบุคคลเข้า-ออก ภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีการติดตั้งระบบไว้บริเวณทางเข้า-ออก และมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริม คือ กล้องตรวจจับป้ายทะเบียนรถ เพื่อเป็นการตรวจจับ และถ่ายภาพป้ายทะเบียนรถ เพื่อเพิ่มประสิทธิทธิภาพในการตรวจสอบบุคคลเข้า-ออก และเพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้หนาแน่นมากยิ่งขึ้น โดยแบรนด์ของ Dpark

ระบบ แขนกั้นรถอัตโนมัติ แบบครบวงจร @ ทันตะ จุฬา

ทันตะ จุฬา

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นสถานที่ให้บริการด้านทันตกรรม โดยนิสิตทันตแพทย์ ทันตแพทย์เฉพาะสหสาขาต่างๆ หรือทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน คือ

 • คลินิกนิสิตทันตแพย์ เป็นการรักษาจากนิสิตทันตแพทย์ หรือทันตแพทย์ที่ศึกษาต่อเฉพาะทาง โดยพิจารณาจากความยากง่ายของการรักษาทางทันตกรรม ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • คลินิกทันตกรรมบริการ สำหรับข้าราชการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เป็นคู่สัญญารักษาทางทันตกรรมแบบสวัสดิการกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะได้รับการรักษาจากทันตแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆ
 • คลินิกทันตกรรมพิเศษ ผู้มารับบริการจะได้รับการรักษาจากทันตแพทย์และอาจารย์ทันตแพทย์เฉพาะทางสหสาขาต่างๆ ทุกสาขา ค่ารักษามีราคาเทียบเท่าโรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรมทั่วไป

หลักการทำงานของระบบแขนกั้นรถอัตโนมัติ แบบครบวงจร

ระบบ แขนกั้นรถอัตโนมัติ แบบครบวงจร เป็นระบบรักษาความปลอดภัย ที่ประกอบด้วยแขนกั้นรถอัตโนมัติ แบบ Long Range หรือแบบหัวอ่านระยะไกล ซึ่งใช้ร่วมกับบัตร RFID ซึ่งมาพร้อมกับกล้องตรวจจับป้ายทะเบียนรถ โดยหลักการทำงานของระบบคือ เมื่อขับรถเข้ามาในระยะที่กำหนด เครื่องอ่านบัตรจะทำการอ่านบัตร RFID (โดยไม่ต้องทำการเปิด หรือทำการลดกระจกลง ซึ่งต่างกับระบบ Short Range ที่ต้องทำการเปิด หรือลดกระจกลง เพื่อทำการทาบบัตรให้เครื่องอ่านบัตรทำงาน) เพื่อเป็นการตรวจสอบบุคคลเข้า-ออกในขั้นตอนแรก และยังมาพร้อมกับกล้องตรวจจับป้ายทะเบียนรถ เพื่อเป็นการเพิ่มการรักษาความปลอดภัย และบุคคลเข้า-ออก เป็น 2 ชั้น ทำให้มีความปลอดภัยที่หนาแน่นเป็นเท่าตัวโดยมีหลักการทำงานคือ เมื่อรถเข้ามาในระยะที่กะหนด จะทำการตรวจจับป้ายทะเบียน และทำการเก็บบันทึกข้อมูลลงระบบ จากนั้นระบบจะส่งข้อมูลทำให้แขนกั้นรถอัตโนมัติเปิด เพื่อความสะดวก และความรวดเร็ว อีกทั้งยังลดปัญหาที่อาจจะเกิดจากกข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดได้

หลักการอ่านป้ายทะเบียนของกล้องตรวจจับป้ายทะเบียน

เป็นการใช้กล้องความละเอียดสูงอ่านเลขป้ายทะเบียน โดยอ่านได้เฉพาะตัวเลข 4 หลักท้าย สำหรับรถยนต์ และ อ่านป้ายรถบรรทุกได้ครบทั้งเลขทะเบียน หากอ่านถูกต้องระบบจะขึ้นในโปรแกรม ในรูปแบบ 8x-xxxx ทำให้ลดความผิดพลาดในการกรอกเลขทะเบียนในส่วนงานต่างๆ และยังช่วยเพิ่มความรวดเร็ว และลดขั้นตอนในการให้บริการอีกด้วย

คุณสมบัติพิเศษ หรือจุดเด่น ของระบบ แขนกั้นรถอัตโนมัติ แบบครบวงจร :

 • ระบบแขนกั้นอัตโนมัติ หัวอ่านระยะใกล้ มาพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน
 • ระยะในการอ่าน หรือทาบบัตรได้มากกว่า 30 เซนติเมตร (*ขึ้นอยู่กับบัตรและหน้างานจริง)
 • ไม้กั้นมีการติดแถบสะท้อนแสงเป็นระยะ ตลอดความยาวของไม้กั้น เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะไกล
 • สามารถคุมสิทธิ์ในการเข้า-ออกของบุคคลภายใน และภายนอกได้
 • เครื่องอ่านบัตรระยะไกล สามรถอ่านบัตรได้แม้อยู่ในตัวรถ (ไม่ต้องลดหรือเปิดกระจกก็สามารถอ่านบัตรได้)
 • มีการติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์กันการตกของแขนกั้นรถอัตโนมัติ
 • มีระบบปุ่มเปิด-ปิดแขนกั้นระบบอัตโนมัติ สำหรับบุคคลภายนอก
 • บริการติดตั้งด้วยวิศวกร และช่างเทคนิคที่มีความชำนาญ
 • มีกล้องตรวจจับป้ายทะเบียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้น
 • ลดปัญหาข้อผิดพลาดในการกรอกเลขทะเบียน

ส่วนประกอบ ของระบบ แขนกั้นอัตโนมัติ Long Range แบบครบวงจร

1.แขนกั้นรถ ไม้กั้นรถหรือไม้กระดก
21921

 

2.เครื่องมอเตอร์สำหรับยกแขนกั้น ไม้กั้นรถหรือไม้กระดก
AG_Barrier_BR500

3.กล้องวงจรปิด สำหรับถ่ายภาพรถที่เข้าหรือออก
02

4.ชุดควบคุมในป้อมรักษาความปลอดภัย
cats1

5.หัวอ่านบัตรสมาชิก (RFID)

6.บัตรสมาชิก (RFID)
uhf_rfid_card_01-180x180

ภาพการติดตั้ง ระบบ แขนกั้นรถอัตโนมัติ แบบครบวงจร @ ทันตะ จุฬา

ทันตะ จุฬาแขนกั้นรถอัตโนมัติทันตะ จุฬาทันตะ จุฬาทันตะ จุฬา ทันตะ จุฬา ทันตะ จุฬา แขนกั้นรถอัตโนมัติ

สำหรับลูกค้าที่สนใจ ระบบ แขนกั้นรถอัตโนมัติ Long Range ระบบแขนกั้นรถอัตโนมัติแบบอื่นๆ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ตัวอย่างเช่น กล้องตรวจจับป้ายทะเบียน สามารถเข้าดูข้อมูล และรายละเอียดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

http://แขนกั้นรถอัตโนมัติ.com/
TEL:02-1054034 (Auto)