คณะวิศวะ ม.บูรพา ชลบุรี ติดตั้งหัวอ่านระยะไกล ( Long Range ) หรือ EASY PASS

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามข้อมูลของเว็บไซต์ทางมหาวิทยาลัย http://www.eng.buu.ac.th  ได้บันทึกข้อมูลว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ. ศ. 2533 และในปี พ.ศ. 2534 สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นฐานการพัฒนาทางกายภาพของพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก โดยมีภาระกิจหลักคือการผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์ เป็นศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เผยแพร่ความรู้ข้อสนเทศทางวิศวกรรมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2536 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย ให้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 สำนักงานและ 2 ภาควิชา คือ สำนักงานเลขานุการ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 228 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2536 อันมีผลให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ก่อกำเนิดขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ขยายให้มีหน่วยงานเพิ่มขึ้น คือ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และภาควิศวกรรมเครื่องกล เมื่อปี พ.ศ. 2540 2542 และ 2543 ตามลำดับ

ดังนั้นจากข้อมูลทางมหาวิทยาลัยจะพบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยบูรพา มีพื้นที่ขนาดใหญ่มีการใช้งานอย่างหนาแน่น ดังนั้นเพื่อการบันทึกของการเข้าออก จึงจำเป็นต้องใช้ไม้กั้นรถเพื่อควบคุมการเข้าออก ให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ

144

หัวอ่านที่เลือกใช้ในการบันทึกข้อมูล

หัวอ่านที่ทาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลือกใช้เป็นแบบ หัวอ่านระยะใกล้ เพื่อความสะดวกในการอ่าน และเก็บข้อมูล เนื่องจากสามารถอ่านได้ระยะไกลทำมให้ลดการติดขัดของการจราจร เพราะเมื่ออ่านระยะไกล จะทำให้ไม้กั้นรถสามารถเปิดได้ทันท่วงที รถที่ขับผ่านไม่ต้องชะลอ หรือจอด เพื่ออ่านบัตร

หากต้องการเข้าใจการทำงานของ เครื่องอ่านบัตรระยะไกล ให้คิดถึงระบบ ของทางด่วน EASY PASS

จุดเด่นของเครื่องอ่านบัตรระยะไกล

ไม่เพียงแค่เรื่องของความไกลของหัวอ่าน แต่ยังมีในเรื่องของความสะดวกในการใช้งาน ในส่วนต่างๆ หัวอ่านระยะไกล จะให้ประสบการณ์ที่ระบบอื่นให้ไม่ได้ อย่างเช่น

  • หัวอ่านระยะไกล สามารถอ่านบัตร (ที่ติดกับรถ) ได้พร้อมกันหลายใบในเวลาเดียวกัน
  • หัวอ่านระยะไกล หรือ Long Range ติดตั้งได้ง่าย
  • หัวอ่าน ระยะไกล รุ่นที่เราเลือกใช้มีความเสถียร อ่านได้อย่างแม่นยำ
  • สามารถติดตั้งกลางแจ้งได้
  • ระยะสัญญาณในการใช้ สามารถปรับแต่งได้ ตั้งแต่ 1 – 20 เมตร เพื่อให้เหมาะสมกับหน้างาน

หัวอ่านระยะไกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
การใช้ไม้กั้นกับหัวอ่านระยะไกล

การใช้ไม้กั้นรถกับหัวอ่านระยะไกล จำเป็นต้องมีการติดตั้งโดยผู้ชำนาญการโดยเฉพาะเนื่องจาก การปรับแต่งไม้กั้นรถต้องมีความเข้าใจในอุปกรณ์ หากไม่มีการปรับแต่งแล้ว จะทำให้ในการผ่านของรถ ไม้อาจจะตกมาตีรถได้ หากไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม และยังมีปัญหาอื่นๆ ดังนี้

  • แขนกั้นรถเปิดไม่ทันการขับผ่านของรถยนต์ กรณีที่การตั้งค่าของไม้กั้นรถ ไม่สัมพันธ์กับหัวอ่านบัตรระยะไกล จะทำให้การอ่านบัตรใกล้หัวอ่าน จนทำให้ แขนกั้้นรถอัตโนมัติ ไม่สามารถเปิดให้ผ่านได้ทัน ดังนั้นอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ หรือ อาจจะ ทำให้ต้องชะลอรถ ในช่วงเวลาเร่งด่วนจะทำให้เกิดการติดขัดในการจราจรได้
  • หัวอ่านบัตรอาจจะอ่านซ้ำ การตั้งค่าของหัวอ่านระยะไกลจะมีผลในการอ่าน เมื่อปรับแต่งไม่มี อาจจะเกิดการอ่านของอีกฝั่งของถนนทำให้การเปิดของไม้กั้นรถ ผิดพลาดได้
  • ความเร็วในการเปิดปิดของแขนกั้นรถ ไม้กระดกเองก็สามารถปรับแต่งความเร็วในการเปิดปิดได้ ดังนั้นหากการตั้งค่าขึ้นลงช้ากว่าที่ควรก็จะทำให้เสียจังหวะในการใช้งาน เร็วเกินไปก็จะกั้นอะไรไม่ได้ รวมถึงหากเร็วเกินกว่าไม้ ก็อาจจะทำให้เกิดแรงเหวี่ยงจนเกิดความเสียหายได้
  • ปัญหาจากการติดตั้งอุปกรณ์ไม่พร้อม หากมีการจราจรเร่งด่วนอาจจะต้องใช้การกันตกของอุปกรณ์เข้าช่วย เนื่องจากเมื่อผ่านไม้ในขณะที่ไม้กั้นรถเปิด โดยที่ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์การตีของไม้ (เซ็นเซอร์กันตก) ไม้อาจจะตีรถในจังหวะที่รถกำลังผ่านไม้
  • การใช้งานหัวอ่านระยะไกลเอง ก็ต้องใช้การปรับแต่งมีได้มาตรฐาน เนื่องจากอุปกรณ์เองมีการปรับได้หลายรูปแบบ หากปรับแต่งด้วยความไม่มีความรู้ ความเข้าใจในอุปกรณ์ ก็จะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กับหัวอ่านระยะไกล DPARK 140 142 143

ความทนทานของอุปกรณ์ แขนกั้นรถอัตโนมัติ  CPG 81

จากภาพหน้างาน ของเครื่องไม้กั้นรถอัตโนมัติ DPARK CPG 81 จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ถูกต้องในพื้นที่โล่ง เจอทั้งแดด และฝนทุกสภาพอากาศ ก็ยังสามารถใช้งานได้ เนื่องจากผ่านการปรับแต่งในส่วน มอเตอร์ให้ทนสภาวะอากาศประเทศไทย ไม่ร้อนไม่แฮงค์ และยังมีในส่วนการปรับแต่งขนาดของไม้กั้นให้เหมาะสมกับสถานที่ใช้งาน ให้มีความสมบูรณ์ ต่อการใช้งาน

10406941_695689787145207_9206705872772666499_n 10444559_695689870478532_7298774234683305839_n 10525613_695689837145202_4800947133747688910_n

สุดท้ายนี้ทางบริษัท ต้องขอบคุณในความไว้วางใจ ที่ทาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีให้ทางบริษัท โดยให้ทางบริษัทของเรา จัดจำหน่าย ดูแลจัดการติดตั้ง ปรับแต่งอุปกรณ์ DPARK ให้ใช้งานได้อย่างเป็นระบบ ทั้งหัวอ่านระยะไกล และ แขนกั้นรถอัตโนมัติ และหวังว่าภายภาคหน้าจะได้ร่วมงานกันสืบไป ขอขอบพระคุณอีกครั้ง