ระบบลานจอดรถ ชุดสัญญาณบลูทูธ (Bluetooth)

ระบบลานจอดรถ ชุดสัญญาณบลูทูธ (Bluetooth)

ระบบลานจอดรถ ชุดสัญญาณบลูทูธ (Bluetooth) หรือ ระบบลานจอดรถ ชุดไม้กั้นรถ แบบสัญญาณบลูทูธ (Bluetooth) เป็นระบบที่ใช้กับลานจอดรถที่ต้องความสะดวกสบาย มีความส่วนตัวสูง เน้นความเสถียรของสัญญาณเหมาะกับบางงานที่มีความต้องการการใช้งานเฉพาะทาง โดยหัวอ่านบลูทูธ ชุดสัญญาณบลูทูธ (Bluetooth) จะมาพร้อมตัวรับสัญญาณที่สามารถติดตั้งไว้ในรถได้ โดยจะเป็นของประจำรถ เหมือนสำหรับ member ไม่นิยมใช้แบบรับแจกเหมือนบัตร เนื่องจากอาจจะเสียหายได้

ตัวอย่าง ระบบลานจอดรถ ชุด อุปกรณ์บลูทูธ

ชุดบลูทูธพร้อมหัวอ่าน
หัวอ่าน บูลทูธ blue tooth reader

ชุดบลูทูธพร้อมหัวอ่าน
หัวอ่าน บูลทูธ blue tooth reader

ชุดบลูทูธพร้อมหัวอ่าน
หัวอ่าน บูลทูธ blue tooth reader