แขนกั้นรถอัตโนมัติพร้อมป้ายโฆษณา รุ่น CD 800

ภาพสินค้าระบบแขนกั้นรถอัตโนมัติพร้อมป้ายโฆษณารุ่น CD 800

แขนกั้นรถอัตโนมัติ พร้อมป้ายโฆษณารุ่น CD 800 แขนกั้นรถอัตโนมัติ รุ่นใหม่ที่มาพร้อมป้ายโฆษณา แขนกั้นรถที่มาพร้อมป้ายโฆษณาขนาดเล็กเหมาะสำหรับพื้นที่มีทางเข้ายาวได้ถึง 4.2 เมตร เพื่อเพิ่มประโยชน์ในการใช้งานแขนกั้นรถอัตโนมัติขึ้นไปอีกระดับ ได้ทั้งประสิทธิภาพในอันยอดเยี่ยม และยังเพิ่มจุดพื้นที่โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ขึ้นอีกด้วย โดยแขนกั้นรถอัตโนมัติรุ่น CD 800 เป็นแขนกั้นรถที่มีหลักทำงานได้ดีเหมือนกับแขนกั้นรถอัตโนมัติแบบทั่วไป เพียงแต่เติมฟั่งก์ชั่นในการติดป้ายโฆษณา และแขนยังปรับเปลี่ยนวิธีการยกแขนกั้นรถอัตโนมัติ และเพิ่มกำลังของมอเตอร์สำหรับยกแขนกั้นรถอัตโนมัติขึ้นอีกด้วย เพื่อรองรับแผ่นป้ายโฆษณาจำนวนมากที่ได้ติดกับตัวแขนกั้นรถอัตโนมัติ

สเปคพื้นฐานของระบบแขนกั้นรถอัตโนมัติพร้อมป้ายโฆษณา รุ่น CD 800

1.ใช้กระแสไฟ 220V +10%/50HZ 110V +10%/60HZ
2.กำลังมอเตอร์ 140 W
3.ทนต่ออุณหภูมิได้ต่ำสุด -30 องศา สูงสุด 80 องศา
4.ป้องกันความชื้นได้สูงสุด 95เปอ
5.ตู้มอเตอร์สำหรับยกแขนกั้นรถอัตโนมัติ มีขนาด 450*360*1180 mm
6.แขนกั้นรถอัตโนมัติ มีความยาว 3.7 เมตร และขนาด 4.2 เมตร
7.ป้ายโฆษณาที่ติดกับตัวแขนกั้นรถมีขนาดกว้าง*ยาว 92*830 mm
8.ขนาดป้ายโฆษณาหน้ากว้างรวมกว้าง*ยาว 450*880 mm
9.ไฟ LED ขนาด 15A,200W
10.ความเร็วในการยกแขนกั้นรถขึ้นสูงสุดขึ้นอยู่ความยาวของแขนกั้นรถอัตโนมัติ
11.ความเร็วพื้นฐานในการยกแขนกั้นรถอัตโนมัติอยู่ที่ 5 วินาที และ 8 วินาที
12.ความสูงตอนยกไม้สูงสุด 1050 mm
13.รีโมทคอนโทรลมีระยะไกลสุดถึง 30 เมตร

องค์ประกอบของระบบแขนกั้นรถอัตโนมัติพร้อมป้ายโฆษณาแขนกั้นรถอัตโนมัติพร้อมป้ายโฆษณา CD 800