แขนกั้นรถอัตโนมัติพร้อมป้ายโฆษณา รุ่น CD 806

ภาพสินค้าระบบแขนกั้นรถอัตโนมัติพร้อมป้ายโฆษณารุ่น CD 806

แขนกั้นรถอัตโนมัติ พร้อมป้ายโฆษณารุ่น CD 806 แขนกั้นรถอัตโนมัติ รุ่นใหม่ที่มาพร้อมป้ายโฆษณา แขนกั้นรถที่มาพร้อมป้ายโฆษณาขนาดเล็ก เหมาะสำหรับพื้นที่มีทางเข้ายาวได้ถึง 4.2 เมตร เพื่อเพิ่มประโยชน์ในการใช้งานแขนกั้นรถอัตโนมัติขึ้นไปอีกระดับได้ ทั้งประสิทธิภาพในอันยอดเยี่ยม และยังเพิ่มจุดพื้นที่โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ขึ้นอีกด้วย โดยแขนกั้นรถอัตโนมัติรุ่น CD 800 เป็นแขนกั้นรถที่มีหลักทำงานได้ดีเหมือนกับแขนกั้นรถอัตโนมัติแบบทั่วไป เพียงแต่เติมฟั่งชั่งในการติดป้ายโฆษณา และแขนยังปรับเปลี่ยนวิธีการยกแขนกั้นรถอัตโนมัติ ทั้งเพิ่มกำลังของมอเตอร์สำหรับยกแขนกั้นรถอัตโนมัติขึ้นอีกด้วย เพื่อรองรับแผ่นป้ายโฆษณาจำนวนมากที่ได้ติดกับตัวแขนกั้นรถอัตโนมัติ

สเปคพื้นฐานของระบบแขนกั้นรถอัตโนมัติพร้อมป้ายโฆษณา รุ่น CD 806

1.ใช้กระแสไฟ 220V +10%/50HZ 110V +10%/60HZ
2.กำลังมอเตอร์ 140 W
3.ทนต่ออุณหภูมิได้ต่ำสุด -30 องศา สูงสุด 80 องศา
4.ป้องกันความชื้นได้สูงสุด 95เปอ
5.ตู้มอเตอร์สำหรับยกแขนกั้นรถอัตโนมัติ มีขนาด 450*800*1245 mm
6.แขนกั้นรถอัตโนมัติ มีความยาวไม่เกิน 3.7 เมตร
7.ป้ายโฆษณาที่ติดกับตัวแขนกั้นรถมีขนาดกว้าง*ยาว 92*830 mm
8.ขนาดป้ายโฆษณา บริเวณตู้มอเตอร์สำหรับยกแขนกั้นรถกว้าง*ยาว 450*880 mm
9.ไฟ LED ขนาด 15A,200W
10.ความเร็วในการยกแขนกั้นรถขึ้นสูงสุดขึ้นอยู่ความยาวของแขนกั้นรถอัตโนมัติ
11.ความเร็วพื้นฐานในการยกแขนกั้นรถอัตโนมัติอยู่ที่ 5 วินาที
12.ความสูงตอนยกไม้สูงสุด 1050 mm
13.รีโมทคอนโทรลมีระยะ ไกลสุดถึง 30 เมตร

องค์ประกอบของระบบแขนกั้นรถอัตโนมัติพร้อมป้ายโฆษณา รุ่น CD 806

แขนกั้นรถอัตโนมัติพร้อมป้ายโฆษณา CD 806