ระบบแสดงช่องจอดว่าง ระบบเช็คช่องจอด ในลานจอดรถ

ระบบแสดงช่องจอดว่าง ในลานจอดรถ เป็นระบบที่ใช้งานได้ในหลายสถานที่ เช่นห้างสรรพสินค้า บริษัท ลานจอดรถต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานลานจอดรถ โดยแสดงตัวเลขจำนวนที่เหลือช่องจอดภายในตึกชั้นนั้นๆ และ แสดงช่องจอดที่ว่างด้วยไฟ LED สีเขียว หากไม่ว่างจะปรับเป็นสีแดง ช่วยให้เห็นเด่นชัดมากขึ้น ซึ่งระบบนี้จะทำให้ระบบลานจอดรถของท่านหมดปัญหาในการค้นหาพื้นที่ว่างสำหรับการจอดรถด้วยวิธีการเดิมๆ เช่นใช้ยามในการโบกรถ หรือให้ผู้บริการขับรถวนหาพื้นที่ว่างเอง ซึ่งทำให้เสียทั้งเวลา และเปลืองน้ำมันไปโดยปริยายนั่นเอง  สำหรับระบบของเรายังคลอบคุมเทคโนโลยีต่างๆ เกี่ยวกับ ระบบลานจอดรถอย่างครบวงจรเลยทีเดียว ท่านสามารถ ติดต่อเราเพื่อ สร้างระบบเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของท่านได้

ระบบนับรถ

เพื่อให้ลานจอดรถของท่าน เป็นสถานที่ ที่มีไว้เพื่อจอดรถ โดยมีการกำหนดช่อง ตำแหน่งทางเข้าออกเพื่อให้บริการกับลูกค้า ดังนั้นลานจอดรถหากมีการจัดการที่ไม่เอื้ออำนวยอาจจะทำให้ ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวก ก่อให้เกิดการเสียประโยชน์ได้

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมานั้นการพัฒนาระบบแสดงช่องจอดรถในลานจอดรถจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การบริการแก่ลูกค้าเป็นไปด้วยดี ช่วยตอบสนองปัญหาที่เกิดขึ้นเดิมๆ อาทิ หาที่จอดรถไม่ได้ มุมที่จอดรถได้อยู่ในจุดอับ ไม่ชัดเจน เป็นต้น

ลานจอดรถ

 

ระบบแสดงจำนวนช่องจอด  และ ระบบนับรถ ของ ระบบแสดงช่องจอดว่าง

ไม่เพียงแต่ระบบแสดงช่องจอดในลานจอดรถ แบบธรรมดา ยังมีในส่วนของระบบนับรถ โดยอาศัย ส่วนต่างของรถที่เข้า  ลบด้วย รถที่ออก แสดงผลทาง หน้าจอ Display ได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบ 7 Segment หรือ  LCD  Monitor สามารถจัดเก็บเป็นสถิติรถ เข้าออก แยกตามชั่วโมง รายวัน รายเดือน รายปีได้ นอกจากนี้ระบบที่ใช้งาน จะมีแขนกั้นรถอัตโนมัติ หรือไม่มีแขนกั้นรถก็ได้

แผนภาพการทำงานของ ระบบแสดงช่องจอดรถในลานจอดรถ และ ระบบนับรถ
แผนผังแสดงการคำนวน (การนับรถ) ที่เข้าออกในลานจอดรถ

ระบบนับรถที่นำมาเชื่อมต่อกับระบบแสดงช่องจอดรถในลานจอดรถ โดยแบบใช้ Loop Detector  จะอาศัยหลักการ การนับจากรถที่วิ่งผ่านในแต่ละช่องจราจร ซึ่งสามารถ กำหนดความไว ของเซนเซอร์ได้  ทำให้สามารถแยกนับได้ว่า จะนับรถยนต์ 4 ล้อเท่านั้น หรือ นับทั้งรถยนต์ 4 ล้อ และรถใหญ่   หรือจะนับเฉพาะรถมอเตอร์ไซด์ แล้วแต่การใช้งาน

การแสดงผลจำนวนของการนับรถ ของ ระบบแสดงช่องจอดว่าง

สามารถส่งไปแสดงผลที่ จอ Monitor หรือจอแบบ 7 Segment เพื่อความสวยงาม และความทนทานของอุปกรณ์ และยังมีในเรื่องของความชัดเจนอีกด้วย

ตัวอย่างป้ายแสดงผล 7 Segment

หรืออาจจะแสดงในทางเข้า บริเวณป้อมรับบัตร หรือ ป้อมคิดเงินในส่วนทางออกได้อีกด้วย

  1. นอกจากระบบแสดงช่องจอดรถในลานจอดรถ และ ระบบนับรถแล้ว ระบบของเรายังสามารถใช้งานต่อพ่วงกับอุปกรณ์อื่นๆ กับทางบริษัทได้ เช่น ตู้ออกบัตรอัตโนมัติ , ระบบแขนกั้นรถ หรือ ไม้กั้นรถ, กล้องช่วยอ่านป้ายทะเบียน หรือ OCR  ,กล้องถ่ายป้ายทะเบียน , กล้องจับภาพหน้าคน