ระบบจัดการบริหารข้อมูลในหมู่บ้าน เช่นระบบแตะทาบบัตรรถยนต์เข้าออก

ระบบจัดการบริหารข้อมูลในหมู่บ้าน เป็นโปรแกรมหลักที่ครอบคลุมตั้งแต่การเข้า-ออกหมู่บ้าน จำนวนครั้งที่เปิด-ปิดไม้กั้น โดยระบบจัดการบริหารข้อมูลในหมู่บ้าน เหมาะสำหรับหมู่บ้าน หรือ คอนโด รวมถึงสถานที่ส่วนตัวต่างๆ เช่น โรงงาน บริษัทที่มีลานจอดรถ สามารถใช้กับธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่  โดยการใช้ร่วมกับบัตรกับพนักงานได้โดยใช้บัตรพนักงาน เพื่อแตะกับตู้คอนโทรลเปิดไม้กั้น นอกจากนี้ยังบันทึกเวลาเข้า-ออก ของสมาชิก หรือพนักงานได้อีกด้วย ระบบนี้จึงไม่ได้เป็นเพียง ระบบจัดการบริหารข้อมูลในหมู่บ้าน แต่สามารถเป็นระบบระบบจัดการบริหารข้อมูลพนักงาน การลงเวลาได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ระบบไม้กั้นรถยนต์ แบบ Automatic ด้วยระบบไม้กั้นอัจฉริยะ ป้องกันอุบัติเหตุจากไม้กั้นกับรถยนต์ทุกคันที่ผ่านเข้า-ออก ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดของ Car Park ทำให้คุณมั่นใจถึงความเสถียรวางใจกับความทนทานแม้จะใช้งานหนัก รองรับการเชื่อมต่อ Computer Software ผ่าน LAN และ Wifi สามารถเปรียบเทียบ บัตรกับข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้หรือไม่ เพื่อให้สมาชิกในโครงการของคุณผ่านเข้า-ออกสะดวก และปลอดภัยยิ่งขึ้น

ความสามารถของโปรแกรม ระบบจัดการบริหารข้อมูลในหมู่บ้าน เพื่อใช้ควบคุมการเข้าออกหมู่บ้าน หรือระบบจัดการบริหารข้อมูลในองค์กร (ตามแต่ความต้องการของท่าน)

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อใช้ระบบจัดการบริหารข้อมูลในหมู่บ้าน

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อใช้ระบบระบบจัดการบริหารข้อมูลในหมู่บ้าน

 ภาพตัวอย่างการจำลองการติดตั้งที่ป้อมยาม

จำลองการติดตั้ง

 หลักการการทำงานของระบบจัดการบริหารข้อมูลในหมู่บ้าน

ฟ7-01ฟ6-01

 คุณสมบัติของระบบจัดการบริหารข้อมูลในหมู่บ้าน

สามารถบันทึกเวลาเข้าออกของการผ่านประตูได้
สามารถต่อพ่วงกับอุปกรณ์เสริมกับกล้องถ่ายป้ายทะเบียนได้
สามารถต่อพ่วงกับอุปกรณ์เสริมกับกล้องถ่ายหน้าคนขับได้
ระบบสามารถจัดการการเงินของนิติบุคคลในหมู่บ้านได้


ข้อมูลที่ระบบสามารถแสดงได้ (ใช้บริหารระบบ และดูรายงาน)

 • ระบบเชื่อมต่อเข้ากับ MS SQL Server  สามารถลงได้หลายเครื่อง และทำงานได้หลายเครื่องพร้อมกัน
 • รายงานทั้งช่อง สามารถทำการ search และค้นหาแบบ Filter และเลือกช่วงเวลาได้ทุกรายงาน
 • ระบบสามารถเก็บข้อมูลได้ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • มีรายงานการเข้าออกทั้งหมด เลือกช่วงวันที่ได้  แสดงรายละเอียดต่างๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องได้
 • มีรายงานการเข้าออกที่ใช้งาน แสดงรายละเอียดต่างๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องได้
 • มีรายงานรายรับ ทางการเงินทั้งหมด
 • มีรายงานรายรับ ค่าบัตร
 • มีฟังก์ชั่นการบริหารบัตรรายเดือน
 • บัตรแต่ละใบสามารถกำหนดวันเริ่มต้นและวันหมดอายุได้
 • มีฟังก์ชั่นการบริหารข้อมูลสมาชิก
 • มีฟังก์ชั่นการบริหารข้อมูลบ้านของ สมาชิก
 • มีรายงานบัตรผ่านทั้งหมดและไม่ผ่านทั้งหมด
 • มีรายงานบัตรหมดอายุ
 • มีฟังก์ชั่นการชำระเงินคำนวณวันหมดอายุของบัตรอัตโนมัติ
 • มีฟังก์ชั่นการกำหนดรายรับ แยกได้หลายประเภท
 • มีฟังก์ชั่นกำหนดประเภทสมาชิก
 • มีฟังก์ชั่นกำหนดผู้ใช้งานระบบ
 • มีฟังก์ชั่นอัพโหลดบัตรได้ใน ปุ่มเดียวทั้งหมดที่มีอยู่ใน Database
 • มีฟังก์ชั่นเก็บประวัติการเข้าใช้งานโดยที่อยู่ในเครื่อง Control ได้
 • มีฟังก์ชั่นลบบัตรที่ไม่ต้องการออกจากชุด Control ได้
 • มีฟังก์ชั่นรายงาน บัตรที่ลงทะเบียนไปแล้วในชุด Control ได้
 • มีฟังก์ชั่นอัพโหลดประวัตที่อยู่ในชุด Control ให้เก็บข้อมูลลง Database เพื่อไปใช้ประโยชน์อื่นๆอีกได้ด้วย
 • มีฟังก์ชั่นดูการเข้าออกแบบ Real Time  ได้
 • มีรายงาน บัตรที่มีอยู่ในระบบ (Control)
 • มีฟังก์ชั่นรักษาความปลอดภัยหรือบัตรที่ไม่ได้รับอนุญาติ
 • มีฟังก์ชั่นการชำระค่าบัตร โดยผ่านเงื่อนไข บัตรที่ใช้อยู่ในบ้านเลขที่นั้นๆ ระบบจะทำการคำนวณ บัตรทั้งหมดที่อยู่ในระบบและอยู่ในบ้านเลขที่นั้นๆ เพื่ออัพเดทวันที่หมดอายุ ทุกใบ โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อชำระเสร็จสิ้น
 • สามารถสามารถ Print ใบการชำระเงินได้ทันที
 • สามารถ Export ข้อมูลเป็น Excel (ทุกรายการในระบบ)
 • สามารถ Print รายงาน(ทุกรายการในระบบ)

ตัวอย่างการใช้งานจัดการบริหารข้อมูลในหมู่บ้าน

การลงทะเบียนสมาชิก(รายงาน)

การลงทะเบียนสมาชิก(ส่วนการออกรายงาน)

รูปแบบการรายงานสมาชิกคุณสามารถปรับแต่งการรายงาน และค้นหาได้หรือตามความต้องการของคุณเองได้  ทั้งนี้ในหน้ารายงานทุกรายงานข้อมูลคุณยังสามารถพิมพ์ และส่งออกรายงานของระบบให้เป็นไฟล์ Excel ได้อีกด้วย ง่ายต่อการทำงานของผู้ใช้งานโปรแกรมจัดการบริหารข้อมูลในหมู่บ้าน

การลงทะเบียนสมาชิก

การลงทะเบียนสมาชิก(ลงทะเบียน)

            รูปแบบการลงทะเบียนรวมทั้งแก้ไข และลบข้อมูลสมาชิกได้ในหน้าเดียวกันง่ายต่อการจัดการข้อมูล และง่ายต่อการใช้งาน (แม้แต่ผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ถนัดก็ตาม  สะดวกต่อการเรียนรู้ใหม่) ระบบได้ทำขึ้นเพื่อง่ายต่อการใช้งานในส่วนของการลงทะเบียนสมาชิก รวมไปถึงการลงทะเบียนอื่นๆอีกด้วย

การจ่ายเงิน

การชำระเงินเพื่อต่ออายุของบัตร(รายงาน)

รูปแบบการรายงานของการชำระเงิน เพื่อต่ออายุของบัตรยังคงอยู่ในการควบคุมแลกเปลี่ยนช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งรายงานและค้นหาได้หรือตามความต้องการของคุณเองได้ ทั้งนี้ในหน้ารายงานข้อมูลคุณยังสามารถพิมพ์ และ Export to Excel ได้อีกด้วย ง่ายต่อการทำงานของผู้ใช้งานโปรแกรมจัดการบริหารข้อมูลในหมู่บ้าน

การชำระเงิน

การชำระเงินเพื่อต่ออายุของบัตร(ลงทะเบียน)

รูปแบบการลงทะเบียนรวมทั้งแก้ไข การชำระเงิน

ในหน้าเดียวกันได้ง่ายต่อการจัดการข้อมูล และง่ายต่อการใช้งาน ระบบจะทำการคำนวณการชำระเงินให้อัตโนมัติ เมื่อเลือกยอดค่าใช้บริการ  การชำระเงินระบบจะทำการอัพเดทข้อมูล(บัตร)ที่อยู่ในบ้านนั้น(ทุกๆใบ)เพื่อทำการเปลี่ยนข้อมูลการหมดอายุขอบัตรให้อัตโนมัติทุกๆใบ โดยการชำระเงินเพียงครั้งเดียวของสมาชิก ง่ายต่อการทำงานของผู้ใช้งานของจัดการบริหารข้อมูลในหมู่บ้าน ด้วยฟังก์ชั่น Muti Update SQL

รายงาน

ส่วนของรายงาน

การรายงานผลยังคงสามารถปรับเปลี่ยนการรายงานผลตามความต้องการของผู้ใช้งานจัดการบริหารข้อมูลในหมู่บ้าน ได้อีกด้วยอีกทั้งสามารถพิมพ์ และExport Excel ได้อีกด้วย ทั้งนี้ง่ายต่อการใช้งานและฟังก์ชั่นอื่นๆที่มีให้ครบต่อการใช้งาน  ซึ่งทั้งนี้ระบบได้พัฒนาเพื่อให้เข้าใจง่ายและง่ายต่อการใช้งานเป็นอันดับ 1

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมระบบจัดการบริหารข้อมูลในหมู่บ้าน

1-02 2-02 3-02 4-02 6-02 7-02

[QR size=”150×150″ link=”yes”][/QR]