รู้ไหมระบบ RFID ที่ใช้ร่วมกับไม้กั้นรถยนต์คืออะไร

ไม้กั้นรถยนต์
ไม้กั้นรถยนต์
ไม้กั้นรถ

ไม้กั้นรยนต์ เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีการนำ RFID มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่ง RFID  ย่อมาจาก Radio Frequency Identification เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังเป็นที่สนใจมากในปัจจุบัน และได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยในปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปในรูปแบบของ RFID Tag หรือป้ายอิเล็กทรอนิคส์ และอื่นอีกมากมาย ซึ่ง RIFD นั้นจะอ่านค่าจาก Tag ด้วยคลื่นวิทยุตามระยะห่างของที่จะรับค่าได้

ไม้กั้นรถยนต์ ทำงานร่วมกับระบบ RFID อย่างไร

ไม้กั้นรถ ในแบบ Short Range นั้น จะมีเครื่องอ่านค่าที่สามารถรับได้ในระยะสูงสุด 50 cm ผู้ใช้จะต้องแตะบัตร RIFD หรือถือบัตรให้อยู่ในระยะที่เครื่องรับจะอ่านค่าจาก Tag นั้นได้ เมื่อระบบอ่านค่าเพื่อเก็บข้อมูลของรถที่เข้า-ออกเรียบร้อยแล้ว ไม้กั้นรถ ก็จะยกขึ้นโดยอัตโนมัติ
ไม้กั้นรถ ในแบบ Long Range มีเครื่องอ่านที่ใหญ่กว่าแบบ Short Range ซึ่งจะรับระยะในการอ่าน Tag ได้สูงสุดถึง 90 cm ในแบบ Long Range นั้น ระบบจะอ่านจากการ์ดหรือ Sicker RFID ที่ติดตั้งอยู่ด้านหน้ารถ จากนั้นระบบจะเก็บข้อมูลของรถที่เข้า- ออกในสถานที่นั้นๆตามที่ได้ตั้งค่าไว้ในตอนติดตั้งในตอนแรก

ข้อดีของการใช้ RFID ร่วมกับไม้กั้นรถคือ

RFID Crad
RFID Crad

การเข้า-ออกสถานที่ต่างๆ สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
เนื่องด้วยไม้กั้นรถที่ใช้ร่วมกับระบบ RFID นั้นเป็นแบบระบบอัตโนมัติ ดังนั้นจึงงานต่อการใช้งาน  เพียงแค่ให้เครื่องอ่านบัตร RFID หรือ Sticker RFID ที่ติดตั้งมากับรถของผู้ใช้ ก็สามารถเข้า-ออกได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
การทำงานรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
เพราะระบบ RFID นั้นสามารถอ่าน Tag ได้โดยไม่ต้องเห็น Tag ก็ได้ เพียงแค่ให้บัตร RFID อยู่ในระยะที่เครื่องรับสามารถอ่าน Tag นั้นได้ก็พอ จึงทำให้การทำงานในการตรวจรถที่เข้า – ออกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น