” ไม้กั้นรถ อัตโนมัติ ” มีข้อดีอย่างไรบ้าง

ไม้กั้นรถ   เป็นอุปกรณ์สำหรับกั้นรถยนต์บริเวณทางเข้า-ออกตามอาคาร หรือสถานที่ต่างๆที่ต้องการการตรวจสอบการเข้า-ออกของรถที่ใช้สถานที่นั้นๆ เช่น ลานจอดรถ หรือสถานที่รับฝากรถ  หรือแม้กระทั่งทางเข้าออกสถานที่ราชการต่างๆ เป็นต้น  ปัจจุบันมีไม้กั้นรถที่มีระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยในการใช้งาน  เพื่อให้การใช้งานนั้นสะดวกและงานมากยิ่งขึ้น

 

ไม้กั้นรถ
ไม้กั้นรถยนต์

ไม้กั้นรถ…มีข้อดีอย่างไร

– มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  เนื่องจากไม้กั้นรถยนต์นั้น ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติและมีระบบ Sensor (เซ็นเซอร์) ที่ตรวจจับกันไม้หล่นใส่รถของผู้ใช้งานอีกด้วย  หากเป็นไม้กั้นรถยนต์ทั่วไปจะใช้ระบบ Manual ( เปิด-ปิดเองด้วยตัวเอง )  เมื่อผู้ใช้เปิดไม้กั้นขึ้นเองด้วยมือเปล่า  อาจจะทำให้ตัวไม้กั้นหล่นลงมากระแทกกับรถยนต์ของผู้ที่ใช้งานอยู่ ณ ขณะนั้นได้  เพราะไม่มีระบบล็อคไม้อัตโนมัติให้ค้างอยู่นั่นเอง

– สามารถใช้งานได้ตามปกติแม้ไฟดับ  ไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัตินั้นจำเป็นจะต้องใช้ไฟฟ้าในการใช้งาน  แต่ถ้าหากสถานที่ที่ติดตั้งแขนกั้นรถยนต์อยู่นั้นเกิดไฟดับหรืออะไรก็ตามที่ไม่สามารถจ่ายไฟมาที่ไม้กั้นรถอัตโนมัติได้  แขนกั้นรถก็จะยังใช้งานได้ตามปกติ  โดยการปลดล็อคให้สามารถใช้งานในระบบ Manual ได้ชั่วคราว  และเมื่อไฟมาไม้กั้นก็จะสามารถกลับมาใช้งานในระบบอัตโนมัติได้ตามปกติ

– ช่วยเพิ่มความสะดวกและความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  เพราะเป็นไม้กั้นรถยนต์เป็นระบบอัตโนมัติ  การทำงานทุกอย่างเลยง่ายมากยิ่งขึ้น  ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น  อาจจะใช้เพิ่งการกดสวิตต์ให้ประตูเปิด-ปิดได้เลย  หรือถ้าเป็นแบบ Short Range หรือ Long Range จะใช้ระบบ RFID ร่วมกับการทำงานของไม้กั้นรถ  ซึ่งนั่นทำให้การเข้า-ออกของรถที่จะเข้าออกอาคารหรือสถานที่ต่างๆนั้นทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เมื่อรถเข้าออกได้เร็ว ก็ทำให้ไม่มีรถสะสมอยู่หน้าทางเข้าออกอาคาร หรือ สถานที่จอดรถ ทำให้รถไม่ติดอีกด้วย

ไม้กั้นรถ
ไม้กั้นรถยนต์   Short Range

– มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่าแบบทั่วไป  ไม้กั้นรถอัตโนมัตินั้นผลิตจากเหล็กและวัสดุที่มีคุณภาพดี  จึงทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น บวกกับมีระบบล็อคแขนกั้นรถยนต์ในเวลาที่เปิด-ปิด จะไม่ทำให้ไม้กั้นปิดลงมาตามแรงโน้มถ่วงโลกด้วยแรงที่มากเกินไป  หากเป็นแบบทั่วไปที่ใช้ระบบ Manual ( เปิด-ปิดด้วยตัวเอง ) เวลาที่ปล่อยไม้กั้นรถลงมาอาจจะทำให้เกิดแรงกระแทกมากเกิดไป จนทำให้ตัว Body ของไม้กั้นรถยนต์นั้น เกิดความเสียหายได้ และอาจจะทำให้อายุการใช้งานลดน้อยลงไปด้วย

– ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนเฝ้าหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยได้   ไม้กั้นรถอัตโนมัติในแบบ Short Range และ แบบ Long Range สามารถใช้ร่วมกับระบบ RFID ได้เลย  โดยไม่จำเป็นต้องมีคนเฝ้าอยู่ตรงบริเวณไม้กั้นรถแต่อย่างไร  เพราะ ตัวไม้กั้นรถอัตโนมัติจะมีเครื่องอ่านค่าจากการ์ดหรือ Sticker RFID ที่ผู้ใช้รถมีอยู่หรือติดตั้งอยู่กับตัวรถของผู้ใช้เอง  เพื่อเปิด-ปิดแขนกั้นให้เองอัตโนมัติ  ดังนั้นจึงช่วยลดงบประมาณในการจัดจ้างพนักงานเฝ้าประตู หรือพนักงานรักษาความปลอดภัยลงไปได้ เจ้าของพื้นที่สามารถนำงบประมาณที่จะเสียตรงนี้ไปทำประโยชน์ด้านอื่นๆได้อีกมากมาย