ไม้กั้นรถยนต์ แบบ Long Range และ ไม้กั้นรถยนต์ แบบ Short Range มีความแตกต่างกันอย่างไร ?

ไม้กั้นรถยนต์
ไม้กั้นรถ

” ไม้กั้นรถยนต์ ” ทั้งแบบระบบ Long Range (ระยะไกล) และ แบบระบบ Short Range (ระยะใกล้) สามารถพบเห็นได้ทั่วไป ทั้งที่ลานจอดรถ หรือ ทางเข้าหมู่บ้านต่างๆ หรือทางเข้าอาคารสำนักงานต่าง ๆ ก็นิยมใช้กัน ซึ่ง ไม้กั้นรถ เหล่านี้ สามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม และ ความต้องการในเรื่องของฟังก์ชั่น

ข้อแตกต่างระหว่าง ไม้กั้นรถยนต์ แบบ Long Range (ระยะไกล) และแบบ Short Range (ระยะใกล้)

• ไม้กั้นรถยนต์แบบระบบ Long Range นั้น เหมาะที่จะใช้กับลานจอดรถที่มีขนาดกว้าง ซึ่งไม้กั้นรถแบบนี้ไม่จำเป็นต้องแตะบัตร เพียงแค่ขับรถยนต์เข้ามาให้ใกล้กับระยะการอ่านของเครื่องก็เพียงพอ ซึ่งต่างจากไม้กั้นแบบระบบ Short Range เหมาะกับ ลานจอดรถที่มีขนาดไม่กว้างมากนัก  ซึ่งเป็นลานจอดรถ หรือ สถานที่จอดรถ ที่จะต้องทาบบัตร หรือ แตะบัตรกับเครื่องอ่านก่อน

• ไม้กั้นรถยนต์แบบระบบ Long Range สามารถรองรับระยะการอ่านบัตรได้สูงสุด 90 cm ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมด้วย ส่วนไม้กั้นแบบระบบ Short Range นั้น สามารถอ่านบัตรได้สูงสุดเพียงแค่ระยะ 50 cm เท่านั้น

• ไม้กั้นรถยนต์แบบ Long Range สามารถตั้งค่าให้เปิด – ปิดเองได้ และ สามารถตั้งคำสั่งให้มีการถ่ายภาพรูปป้ายทะเบียน หรือ รายละเอียดต่างๆของรถที่เข้าออกได้ ในขณะที่แบบระบบ Short Range ก็มีความปลอดภัยสูง เพราะ เซ็นเซอร์ในการเปิดปิดไม้กั้นรถเช่นกัน

ไม้กั้นรถยนต์ Short-Long Range
ไม้กั้นรถ  Short-Long Range

ไม้กั้นรถยนต์ทั้ง 2 แบบ นั้นมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น   ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม และ ความต้องการของฟังก์ชั่นการใช้งานที่เราต้องการ เพียงเลือกใช้ให้ตรงกับความต้องการที่สุด ไม้กั้นรถก็จะให้ความสะดวกแก่ทั้งผู้ใช้ทางที่ต้องผ่าน และ เจ้าของสถานที่นั้น ๆ ด้วยได้มากที่สุด