มารู้จักกับระบบนับรถยนต์เข้า-ออก Dpark

ระบบนับรถยนต์เข้า-ออก
ระบบนับรถยนต์เข้า-ออก

ระบบนับรถยนต์เข้า-ออก

ถือเป็นอีกระบบหนึ่งในการอำนวยความสะดวกแก่ทั้งผู้ติดตั้งเป็นอย่างมากในเรื่องของการนับ หรือคำนวณรถยนต์ที่มีการเข้าออกภายในอาคารในแต่ละวัน ขณะเดียวกันหากมีการจัดเก็บค่าจอดรถ ระบบนับรถยนต์เข้า-ออก นี้สามารถยังสามารถบันทึกค่าจอดรถ หรือเวลาที่รถยนต์แต่ละคันจอด และที่สำคัญระบบนี้ยังเป็นระบบหนึ่งที่ใช้ เพื่อความปลอดภัย เพราะด้วยสถานที่ที่ติดตั้งนั้นจะมีกล้องวงจรปิดอยู่ตรงนั้นอีกด้วย

ระบบการทำงาน

 นับรถเข้า-ออกด้วยระบบ Loop Detector ใช้การเหนียวนำของสนามแม่เหล็กมาตรวจจับโลหะ เมื่อมีรถยนต์ผ่านซึ่งเป็นโลหะ Loop Detector จะส่งสัญญาณให้ชุด Control Loop sensor โดย Loop Dector จะให้ความแม่นยำในการนับรถยนต์มากกว่าเซนเซอร์แบบอื่นๆ เพราะสามารถนับรถยนต์ที่ผ่าน แต่ไม่นับคนหรือวัตถุที่เคลื่อนไหว ซึ่งสามารถเพิ่มจำนวนช่องทางเข้า-ออกได้ หลายช่องทาง โดยใช้ software เดียวกัน รองรับระบบปฏิบัติการ Window XP พร้อมรองรับความเร็วรถตั้งแต่ 0 – 120 กม./ชม. มีความถูกต้องในการตรวจนับสูงถึง 99% จากการทดสอบจริง และมีการเก็บบันทึกข้อมูลไว้ได้นานหลายเดือน เพื่อช่วยประหยัดพื้นที่ใน Hard Disk

ระบบนับรถยนต์เข้า-ออก
ระบบนับรถยนต์เข้า-ออก

คุณสมบัติการทำงานของเครื่องนับจำนวนรถยนต์

 • การนับรถยนต์เข้า-ออก ด้วยระบบ Loop tector ใช้การเหนียวนำของสนามแม่เหล็กมาตรวจจับโลหะ เมื่อมีรถยนต์ผ่านซึ่งเป็นโลหะ Loop detectorจะส่งสัญญาณให้ชุด Control loop senser
 • software สามารถลงได้หลายเครื่องในวง Lan network เดียวกัน
 • สามารถสรุป report ออกมาในรูปแบบ excel
 • ทำงานได้ทั้งกลางวัน กลางคืน และช่วงโพล้เพล้ทำงานได้แม้กรณีฝนตก
 • ระบบนับยานพาหนะอัตโนมัติด้วยกล้อง CCTV ที่มีความแม่นยำสูงเท่ากับระบบตรวจนับยานพาหนะด้วย
 • เซนเซอร์ม่านแสงแต่มีราคาถูกกว่า
 • สามารถแสดงจำนวนรถได้ในแบบรายชม. รายวันหรือรายเดือน
 • มีการบอกสถานะว่าที่จอดรถยนต์เต็ม หรือไม่เต็ม
 •  มีหน้าจอแสดงข้อมูลจานวนรถยนต์ และสถานะที่จอดรถยนต์

ประโยชน์ของเครื่องนับจำนวนรถยนต์

 • สามารถบันทึกภาพยานพาหนะไว้เป็นหลักฐานได้ ในขณะที่ระบบเซนเซอร์ม่านแสงไม่สามารถทำได้
 • เหมาะสำหรับผู้ให้บริการที่จอดรถ ด่านบนทางด่วน ห้างสรรพสินค้า และสถานที่ที่ต้องการรักษาความปลอดภัย ทางเข้า-ออก
 • สามารถแสดงรายการรถวิ่งผ่านเป็นรายวัน รายเดือน หรือรายปีได้
 • ช่วยในการบริการจัดการในลานจอดรถให้ประสิทธิภาพมากขึ้น
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการใช้เทคโนโลยีสำหรับรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ทำให้ผู้ควบคุมดูแล มีความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยมากขึ้น
 • สามารถเพิ่มจำนวนรถยนต์สูงสุดในโรงรถได้
ระบบนับรถยนต์เข้า-ออก
ระบบนับรถยนต์เข้า-ออก