การเลือกไม้กั้นรถและความเร็วในการเปิดปิดไม้กั้น

แขนกั้นรถ และการเปิด-ปิดไม้กั้นรถ เป็นส่วนสำคัญหลักในการใช้งาน ดังนั้นการเลือกไม้กั้นรถ และความเร็วในการเปิดปิดไม้กั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกท่านควรจะเข้าใจการตั้งความให้สัมพันธ์กัน เพราะหากการตั้งค่าที่ไม่สัมพันธ์กับตัวแขนกั้นรถ จะก่อให้เกิดผลเสียกับอุปกรณ์ และเกิดความไม่เสถียรในการใช้งาน  แขนกั้นรถอัตโนมัติของเรา สามารถปรับแต่งความเร็วในการเปิดปิดได้ ผู้ที่ไม่ทราบถึงความสำคัญมักจะต้องการให้เราปรับแต่งการขึ้นลงของไม้อย่างรวดเร็ว หากผู้ติดตั้งไม่เชี่ยวชาญก็อาจจะยินยอมปรับให้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ดังนั้นผู้ใช้งานจริง และผู้ที่ติดตั้งจำเป็นต้องทราบถึงข้อจำกัด หรือความเร็วที่เหมาะสมในการใช้งานของไม้กั้นรถ(แขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ) เพื่อปรับแต่งอย่างเหมาะสม

การปรับความเร็วของแขนกั้นรถเพื่อให้สัมพันธ์กับขนาดของไม้กั้น

ความยาวของไม้กั้นรถ เป็นปัจจัยหลักในการคำนวณความเร็ว ของการเปิดปิดแขนกั้นรถอัตโนมัติ หากความยาวของไม้มาก ก็ย่อมต้องตั้งค่าให้นานขึ้นเพื่อสอดคล้องกับไม้ การตั้งค่าความเร็วของไม้กั้นให้สัมพันธ์กับความยาวของไม้กั้นรถความเร็วที่สามารถตั้งค่ากับไม้กั้นรถยนต์ เพื่อเปิดปิดไม้กั้นรถ โดยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบในการใช้งาน

ความเร็ว ความยาว
 1 วินาที  <= 3 เมตร
 3 วินาที  <= 4-4.5 เมตร
 6 วินาที  <= 6 เมตร

เราสามารถตั้งให้ใช้ ความยาวของไม้ที่สั้นกว่า เปิด ปิดช้ากว่า เวลาปกติได้เพื่อผลทางด้านความปลอดภัย แต่เราไม่สามารถใช้ไม้ที่ยาวกว่าแต่ตั้งให้เวลาในการเปิดปิดไม้กั้นรถให้สั้นกว่าได้ กล่าวคือ เราไม่สามารถให้ไม้กั้นรถยาว 6 เมตร เปิดปิดในความเร็ว 3 วินาที หรือ 1 วินาทีได้ แต่ ใช้ไม้กั้นรถขนาด 3 เมตร ในความเร็ว 6 วินาทีได้ เนื่องจากไม้ยิ่งยาว ยิ่งมีแรงเหวี่ยงมาก หากตั้งเวลาสั้นไปจะได้กระแทกจนอาจเกิดอุบัติเหตุ ไม้หัก หรือเหวี่ยงแรงจนไม้หลุดได้

การเลือกไม้กั้นรถและความเร็วในการเปิดปิดไม้กั้น ให้เหมาะสมกับการนำไปใช้กับสถานที่ต่างๆ

การนำไม้กั้นรถยนต์ไปใช้งานหน้างานจริง จำเป็นต้องมีขนาดและความเร็วที่เหมาะสมกับหน้างาน รวมถึงต้องมีรูปแบบที่สอดคล้องกับหน้างานอีกด้วย หากหน้างานไม่สัมพันธ์กับอุปกรณ์แขนกั้นรถ เช่น ในจุดที่หนาแน่น แต่ไม้กั้นรถอัตโนมัติเปิดปิด 6 วินาที ก็จะทำให้ไม่มีความสะดวกในการใช้งาน จึงต้องมีการปรับแต่งให้สัมพันธ์กัน

แขนกั้นรถ-CPG81

ความเร็ว 1 วินาที :
เป็นความเร็วที่เร็วที่สุดที่แขนกั้นรถ โดยยกเปิด-ปิดไม้กั้นรถภายใน 1 วินาที จะเหมาะกับไม้กั้นรถแบบตรง ขนาดไม่เกิน 3 เมตร โดยส่วนใหญ่จะใช้ในสถานที่ที่มีการใช้งานอย่างหนาแน่น เช่นด่านเก็บเงิน หรือ ลานจอดรถ / อาคารจอดรถ ที่มีคนเข้าใช้อย่างหนาแน่น เพื่อให้มีการตอบสนองที่รวดเร็วทันใจกับผู้ใช้งาน เนื่องจากไม้พับจะไม่สามารถเก็บไม้ได้ทันใน 1 วินาที

ด่านทางด่วน

ความเร็ว 3 วินาที :
เป็นความเร็วปานกลางที่เหมาะกับงานทั่วไป โดยยกเปิด-ปิดไม้กั้นรถภายใน 3 วินาที ความเร็ว 3 วินาทีนี้ จึงเหมาะกับหน้างานที่มีขนาดแคบไม่กว้างมาก เพราะหากกว้างมากจะไม่สามารถใช้ไม้ขนาดที่เหมาะกับความเร็ว 3 วินาทีได้ (ไม้กั้นรถมากกว่า 6 เมตร ไม่สามารถใช้ได้) ดันนั้นจึงเหมาะกับ หมู่บ้าน ที่ทำงาน ห้างสรรพสินค้า ลานจอดรถทั่วไป และนอกจากนี้ยังเหมาะกับไม้พับแบบต่างๆ เนื่องจากต้องเสียเวลาในการพับไม้ แต่จะได้ในเรื่องการใช้งานที่ที่มีความสูงจำกัด เช่นตึกลานจอดรถ

ตัวอย่างการใช้ไม้พับในลานจอดรถ

ในตัวอย่างลานจอดรถช่วงกลางคืนจะมีแสงน้อย ทางเราจึงมีการติดตั้งชุดไฟ LED เพื่อบอกสถานะการเปิดปิด ของไม้กั้น ช่วยในการลดอุบัติเหตุการขับรถชนแขนกั้นรถได้

การเลือกไม้กั้นรถและความเร็วในการเปิดปิดไม้กั้น : เลือกใช้ไม้พับ ในลานจอดรถ IMG_1450_resize การเลือกไม้กั้นรถและความเร็วในการเปิดปิดไม้กั้น : เลือกใช้ไม้พับ ในลานจอดรถ IMG_1495 IMG_1496 IMG_1502

ความเร็ว 6 วินาที :
เป็นความเร็วที่ช้าที่สุด โดยยกเปิด-ปิดไม้กั้นรถภายใน 6 วินาที เหมาะกับงานที่ใช้ไม้กั้นรถอัตโนมัติ ที่มีความยาวมากกว่า 6 เมตร เนื่องจากความยาวของไม้กั้นรถที่ยาวมาก ทำให้การยกของไม้กั้นต้องใช้เวลามากกว่าปกติ เหมาะสำหรับหน้างานที่มีขนาดกว้างมากอย่างเช่น โรงงาน หรือ ทางเข้านิคม ที่ต้องใช้รถขนาดใหญ่ ไม้กั้นรถจึงจำเป็นต้องกว้างกว่าปกติ และสำหรับไม้กั้นรถที่มากกว่า 4 เมตร จำเป็นต้องมีเสารับไม้เพื่อป้องกันไม้ตกอีกด้วย

ผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นหากมี การเลือกไม้กั้นรถและความเร็วในการเปิดปิดไม้กั้น ที่ไม่สัมพันธ์กับความเร็ว และหน้างาน

  1. เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ ใช้ไม้ยาวกับหน้างานที่มีความสูงไม่พอดีกับไม้ อาจจะทำให้แขนกั้นรถเกิดการกระแทกหัก และอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับรถที่โดนแขนกั้นตกใส่ได้
  2. ความเร็วการเปิดปิดที่ไม่สอดคล้อง ไม้เปิดช้าเกินไป ทำให้รถที่ขับมาชนกับไม้กั้นรถ จนไม้กั้นรถหัก
  3. เลือกไม้กั้นแบบธรรมดาในจุดที่ต้องการป้องกันคน หรือ สิ่งอื่นที่ลอดผ่าน ทำให้เกิดการแอบเข้า หรือ มุดเข้าใต้ไม้ได้
  4. การเลือกเปิดไม้เร็วเกินไป ทำให้เกิดแรงเหวี่ยง อาจจะทำให้อุปกรณ์เสื่อมสภาพก่อนเวลาได้
  5. ในหน้างานที่มีขนาดกว้าง เช่นนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ แต่กลับเลือกไม้ขนาดสั้น (1 – 3 เมตร) อาจจะเกิดการแอบเข้า (หลบไม้) เพื่อไม่แลกบัตรได้

ปัญหาในการใช้งานยังมีอีกมากมาย หากการเลือกไม้กั้นรถและความเร็วในการเปิดปิดไม้กั้น ไม่มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นเพื่อลดปัญหา และอุบัติเหตุมากมายที่อาจจะเกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจ ในการติดตั้ง หากต้องการมืออาชีพในการติดตั้ง ได้โปรดติดต่อเราหากท่านต้องการงานคุณภาพ และความปลอดภัยในการใช้งาน ด้วยทีมงานการติดตั้งระบบแขนกั้นอัตโนมัติมืออาชีพ จากทางทีมงานดอลลี่ โซลูชั่น ตัวแทนจัดจำหน่ายอุปกรณ์ logo-dpark